Mgr. Oto Vítek
kontakt: otovitek@seznam.cz

Základní škola Velké Hoštice

Zámecká 207, 74731, okr. Opava

škola net.jpg

zsvelkehostice@seznam.cz

Identifikátor školy 600 142 973, IČO - 70 95 95 28, IZO - 102 432 775

ID datové schránky - 657mty6

Aktualizace: 22. 10. 2021

Dotazy, návrhy na zlepšení nebo pochvaly můžete zasílat na zsvelkehostice@seznam.cz.

Ceník pronájmu tělocvičny

ceník TV.jpg

Zvonění

1. hodina 8:00 - 8:45

2. hodina 8:55 - 9:40

3. hodina 10:00 - 10:45

4. hodina 10:55 - 11:40

5. hodina 11:50 - 12:35

6. hodina 12:45 - 13:30

7. hodina 13:20 - 14:05

8. hodina 14:15 - 15:00

Školní družina

Charakteristika ŠD
Materiální podmínky¨:

ŠD je součástí ZŠ a pro svou činnost využívá tři místnosti v prvním patře.
První místnost je vybavena zánovní nábytkovou stěnou, kobercem, novými stoly a židlemi,televizí a přehrávačem DVD a odkládacími skříňkami na aktovky Druhá místnost je vybavena novými stoly a židlemi, 4 počítači, skříňkami a odkládacími skříňkami na aktovky.Třetí místnost je vybavena novými stoly, židlemi, starší nábytkovou stěnou a skříňkami. Většinu drobnějšího materiálního vybavení tvoří: polytechnické stavebnice typu Lego, Seva, Cheva, Plastikant, jednodušší dřevěné a plastové stavebnice, mozaiky, společenské hry, nádobíčko, dětské knihy, časopisy a potřeby pro výtvarnou činnost.
Družina ke své činnosti využívá tělocvičnu, keramickou dílnu, počítačovou učebnu, kinosál, školní zahradu, betonové hřiště a areál zámeckého parku. Pitný režim je zajištěn dovozem čaje z ŠJ při MŠ Šrámkova v Opavě.
ŠD tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.
Výchovně vzdělávací program je koncipován zhruba pro70 žáků 1.- 5..ročníku na dobu pěti let.
Provozní doba ŠD : 07,00 – 07,45 hod.
11,35 – 16,00 hod.


Výchovně vzdělávací program je koncipován zhruba pro70 žáků 1.- 5..ročníku na dobu p pěti let.
Provozní doba ŠD : 07,00 – 07,45 hod. a 11,35 – 16,00 hod.
Školní družina
Školní družina
Personální obsazení ŠD
Vedoucí vychovatelka Jana Müllerová má úplné střední vzdělání SpgŠ Krnov – specializace výtvarná výchova.
Bohumila Mrovcová má střední vzdělání. Vyšší odborná škola SPgŠ Krnov – specializace výchovná a humanitární činnost.
Mgr.Marie Vítečková
Ekonomické podmínky ŠD
Provoz ŠD je financovaný z prostředků zřizovatele ZŠ. Výši úplaty za poskytování školských služeb stanovuje ředitel školy. Poplatek za jedno dítě v rodině za celý šk.rok činí 600,-Kč.Za druhé dítě 200,-Kč a třetí a další dítě je od poplatku osvobozeno.
Cíle výchovy ŠD
a) rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání, získávání informací a učení se v průběhu celého života,

b) získání všeobecného a odborného vzdělání,

c) pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost,

d) utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého člověka,

e) pochopení a uplatňování principu rovnosti mužů a žen ve společnosti,

f) poznání evropských a světových kulturních hodnot a tradic,

g) získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně a o bezpečnosti a ochraně zdraví.
Výchovně vzdělávací celoroční program
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one