Mgr. Oto Vítek
kontakt: otovitek@seznam.cz

Základní škola Velké Hoštice

Zámecká 207, 74731, okr. Opava

škola net.jpg

zsvelkehostice@seznam.cz

Identifikátor školy 600 142 973, IČO - 70 95 95 28, IZO - 102 432 775

ID datové schránky - 657mty6

Aktualizace: 2. 7. 2021

Dotazy, návrhy na zlepšení nebo pochvaly můžete zasílat na zsvelkehostice@seznam.cz.

Ceník pronájmu tělocvičny

ceník TV.jpg

Zvonění

1. hodina 8:00 - 8:45

2. hodina 8:55 - 9:40

3. hodina 10:00 - 10:45

4. hodina 10:55 - 11:40

5. hodina 11:50 - 12:35

6. hodina 12:45 - 13:30

7. hodina 13:05 - 13:50

8. hodina 13:55 - 14:40

9. hodina 14:50 - 15:30

Školní rok 2019/20
Základní škola Velké Hoštice je od 1. 9. 2019 zapojena do projektu č. 02 18 063 - Vzděláváme se spolu (Šablony II).
Školní rok 2017/2018
Projekt "Tradice s chutí" 2017/18
Od října 2017 do června 2018 probíhal projekt Tradice s chutí, který byl spolufinancován
z fondu EU. Do projektu byla zapojena Základní škola Velké Hoštice a polská škola v Nedze.
Z každé školy se zúčastnilo 15 dětí druhého stupně a dva učitelé.
Cílem projektu bylo přiblížit žákům a pedagogům tradiční kulinářské speciality. Žáci si
pod vedením pedagogů vyzkoušeli ve školních kuchyních připravit a následně ochutnat jídla, která jsou typická pro daná území. V dnešní době rychlého občerstvení apod. mají žáci minimální možnost setkat se s vyšší formou obsluhy. A proto jeden s cílů projektu bylo seznámit žáky s kulturou stolování.
Dalším cílem projektu bylo přiblížit žákům, ale i pedagogům jak se tradičně slaví vánoční a velikonoční svátky u nás a u "sousedů".
Celkem proběhla čtyři setkání – dvě u nás ve Velkých Hošticích a dvě v Polsku v Nedze.

Lenka Wenzelová
Logo_cz_pl_eu_barevne.jpg
Společně do budoucnosti
V úterý 26.9.2017 se uskutečnilo 2. setkání žáků z polské Nedzy a naší školy. Vše probíhalo od 16 h na školní zahradě. Žáci i jejich rodiče se dobře pobavili, výborně občerstvili větrníčkem a chlebíčkem. A vše zakončili společným tancem v maskách zvířat. Tímto byl zakončen náš společný projekt „Společně do budoucnosti“. Velké dík patří p.uč. Lence Wenzelové, která vše vymyslela a zrealizovala.
IMG_5599.jpg
pol.jpg
Školní rok 2016/2017
chemieVH_cislo.jpg
Společně za chemií je určen pro žáky 8. a 9.třídy ZŠ Velké Hoštice a žáky odpovídajících tříd partnerské školy v polské Nedze. Během ledna až června letošního roku se uskuteční několik společných akcí, na kterých budou mít žáci šanci blíže se seznámit s chemií a jejím praktickým využitím. Společně si pod vedením Mgr. Petry Komárkové vyzkouší chemické pokusy a předvedou je žákům první třídy. Vydají se na exkurzi do podniku Kofola v Krnově, do podniku Marlenka ve Frýdku-Místku, do vysokých pecí v Ostravě a na vysokou školu do Ostravy, kde si pod vedením vysokoškolských pedagogů připraví mastičky. V červnu navštíví akci Chemie na hradě a pak celý "chemický" půlrok zakončí akce Chemie pro všechny, která se uskuteční ve škole ve Velkých Hošticích. Projekt je spolufinancován z fondu Evropské unie a získané prostředky budou použity na nákup vybavení chemické učebny - laboratorní sklo, chemikálie, na dopravu a na občerstvení pro účastníky projektu.
logo eu.jpg
Název projektu: Základní škola Velké Hoštice 22
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002259
Zahájení realizace projektu: 1. 10. 2016
Ukončení realizace projektu: 30. 9. 2018
Délka realizace: 24 měsíců
Výše podpory: 579 463 Kč
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.
Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ, extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ, spolupráce s rodiči žáků ZŠ.

Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta, osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v kurzech zaměřených na čtenářskou gramotnost a matematickou gramotnost, cizí jazyky, vzájemná spolupráce v oblasti matematické gramotnosti, tandemová výuka, aktivity CLIL ve výuce, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, prohloubení spolupráce s rodiči žáků prostřednictvím odborně zaměřených tematických setkávání.

Nastavené šablony:
Školní asistent – personální podpora ZŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta základní škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.


Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání prostřednictvím kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti čtenářské gramotnosti a matematické gramotnosti.


Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání prostřednictvím kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti cizích jazyků.
Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ
Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základní školy v oblasti podpory rozvoje základních dovedností v oblasti matematické gramotnosti v dovednostech vzdělávat heterogenní kolektivy a poskytovat podporu žákům s potřebou podpůrných opatření.


Tandemová výuka
Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních škol (a budoucích pedagogů) v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností - čtenářské a matematické a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.


CLIL ve výuce na ZŠ
Cílem je prohloubit znalosti pedagogických pracovníků (těch, kteří nevyučují vzdělávací obor Cizí jazyk) a zároveň zvýšit jejich kompetence ve využívání metody CLIL při výuce nejazykových předmětů.


Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
Cílem je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Aktivita může být využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem především v hlavních předmětech (český jazyk, matematika, cizí jazyk).


Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ
Cílem aktivity je poskytnout rodičům informace spojené s konkrétními tématy souvisejícími s modernizací škol a vzdělávacího systému a dostatečný prostor k diskusi.
Školní rok 2015/2016
logo.jpg
Název projektu výzvy 56 – Angličtina nás baví
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/56.0610
Celkové náklady projektu: 276 860, Kč

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Projekt je zaměřen na zkvalitnění vzdělávání prostřednictvím realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení a podpory výuky cizích jazyků a v cizích jazycích. Tato výzva je blíže zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů.
Školní rok 2014/2015
logo1.GIF
Máme k sobě blízko - Projekt CZ - PL z EU
Projekt s názvem Máme k sobě blízko byl spolufinancován z EU.

Program 18. 5. – 22. 5. 2015

Pondělí:
kolem 9 hod příjezd polských přátel
10 hod přijetí na radnici panem starostou
ubytování
12 hod oběd v restauraci Za zámku ve Velkých Hošticích
13hod odjezd vlakem na zámek v Hradci nad Moravicí
15 hod prohlídka zámku a zámeckého parku
Kolem 18:30 hod návrat do Velkých Hoštic, večeře

Úterý:
7:30 hod odjezd do Ostravy
9 – 12 hod Svět techniky
12:30 hod oběd
14 hod Hornické muzeum Landek
kolem 18:30 hod návrat do Velkých Hoštic, večeře

Středa:
7:30 hod odjezd do Jeseníků
Prohlídka Karlovy Studánky
Pěší výstup údolím Bílé Opavy
13:30 hod oběd hotel Figura
kolem 18 hod návrat do Velkých Hoštic, večeře

Čtvrtek:
8: 00 sraz v ZŠ ve Velkých Hošticích
8:30 – 12 hod práce na projektech a prezentace
12:30 hod oběd v restauraci Za zámku ve Velkých Hošticích
13 – 18 hod sportovní utkání – hřiště/ tělocvična ZŠ
19 hod večeře, společná zábava, hry…. školní dvůr

Pátek:
8: 00 hod odjezd do Opavy – prohlídka památek
10 hod výstup na Hlásku
12 hod oběd
Odjezd polských účastníků projektu domů

Po – čt obdrží každý účastník projektu balíček se svačinou (bageta, pití, ovoce nebo sladkost)
logo.jpg
Projekt „Jde to i jinak“ - CZ.1.10/2.1.00/30.01648
Projekt „Jde to i jinak“ s registračním číslem CZ.1.10/2.1.00/30.01648 je spolufinancován ROP Moravskoslezsko. Cílem projektu byla modernizace učeben chemie, přírodovědných věd a dvou jazykových učeben.

Dvě učebny byly nově vybaveny lavicemi a žákovskými židlemi. Všechny učebny mají novou interaktivní tabuli s dataprojektorem, učitelským notebookem.
Včelí dopoledne ve 2. třídě - 6. 3. 2015
Svět vědy a techniky ve Vítkovicích - 5. a 6. třída, 5. 12. 14
Dne 5.12. navštívili žáci 6. třídy Dolní oblast Vítkovic – svět vědy a techniky.
Zde měli připravený 3 hodinový program o robotech – s názvem ROBOTI VE SLUŽBÁCH LIDSTVA. Seznámili se s technikou robotů, naučili se je programovat. Žáci 5. třídy měli projekt na téma Sluneční soustava. Pracovali každý na svém tabletu, tvořili projektový plakát o vybraném vesmírném tělesu a sledovali různá videa. Pro žáky byla připravena svačinka ve formě minerálky, obložené bagety a jablka. Celé dopoledne jsme si užili.
Den zdravé výživy
Dne 24.10.2014 se naše škola proměnila ve školu plnou zdraví, p.Latonová zajistila zdravý oběd,
p. Kašná zdravé svačinky v bufetu a všichni žáci a učitelé se postarali o nabitý zdravý program.

Témata dne byla – OVOCE ( 1. a 5. tř.), ZELENINA ( 2. a 7. tř.), VODA ( 3. a 6. tř.),
SVALSTVO ( 4. a 8. tř.) A VITAMÍN C (9.tř.)

Náplň dne – shromáždění informací a vytvoření plakátu k danému tématu, hodina tělocviku + měření tepu, příprava zdravých pokrmů, praktická cvičení ( interaktivní tabule, práce v laboratořích – filtrace vody)

foto viz. fotogalerie
Celoroční projekt v 5. třídě - "Cesta kolem světa"
V 5. třídě probíhá celoroční projekt "Cesta kolem světa", který tématicky navazuje na Kajlovec. V září se děti dozvídali nové informace o Indonézii. Kromě toho, že navštívily zeměpisně-naučný program o Indonézii v Opavě se v různých předmětech Indonézií zabývali. Například v českém jazyce si četli cestopisy, ve vlastivědě zkoumali mapy s polohou Indonézie, v matematice seřazovali indonézské ostrovy podle velikosti nebo v přírodovědě poznávali nové, exotické ovoce a vyhotovovali plakýty s projekty.
MOJE VESNICE – MŮJ DOMOV - projekt 3. třídy
Měsíc září byl ve třetí třídě zasvěcen poznávání vesnice, v níž děti žijí, tedy Velkým Hošticím. Téma vesnice děti řešili skoro ve všech vyučovacích předmětech, především v českém jazyce a prvouce s p. uč. Komárkovou, která je v tomto předmětu vyučuje.

Zaměřili jsme se hlavně na významné a stěžejní budovy v obci (ZŠ, zámek, kostel a obecní úřad). Nechyběly základní informace o zmíněných budovách, o jejich vzniku, zakladatelích, činnosti, zajímavostech, mapa obce a okolí, plánky, orientace v obci…to vše je možné zhlédnout na výsledných plakátech. Podařilo se nám také vytvořit malou kopii - zmenšeninu obce s uvedenými budovami, ale také rodinnými domky žáků.

Po kliknutí na přiložený odkaz si můžete prohlédnout fotky z celého měsíčního projektu. Společně s paní učitelkou doufáme, že tento způsob vyučování – projektová výuka, v dětských hlavách zanechá mnohem více informací o tématu, než při klasické výuce. Žáci si problém mnohem lépe „osahají a zažijí“. V této spolupráci nadále pokračujeme, kdy měsíc říjen věnujeme podzimu a podzimnímu počasí v naší obci a jejím okolí.
Petra Stanjurová
Školní rok 2013/2014
Konec školního roku 2. třída shrnutí
Milí rodiče,

nastal konec školního roku a čas, kdy společně s dětmi hodnotíme naši celoroční práci. Nejen děti, ale také Vy jste nedílnou součástí naší třídy, což mi téměř denně dokazujete. Vím, že když cokoli po dětech potřebuji, například, aby si něco do školy přinesly nebo zařídily, s Vaší pomocí to vždy udělají. Nemohu zapomenout na pět sběrů papíru, ze kterých jsme čtyři vyhráli.

Nebo na sběr hliníku…. když jsem jen tak před dětmi pronesla, že bychom mohli sbírat hliník, hned druhý den začaly do školy nosit někdy až neuvěřitelné či historické kousky.

Zkrátka - vím, že jakoukoli akci pro děti vymyslím, mám od Vás všech naprostou podporu.

Stačí si jen vzpomenout na nacvičování a vystoupení s pohádkou O dvanácti měsíčcích. Mohla jsem se naplno věnovat přípravě vystoupení a nestresovat se tím, že někdo něco nedonese nebo nebude mít. Byla jsem si jistá, že všechny děti přijdou připravené a nachystané. Velmi všem děkuji za přípravu krásných kostýmů, ba dokonce dobových (jmenovitě Janě Večerkové a Aleně Daňkové), Renatě Gaardbo za zapůjčení kostýmu a především Liboru Daňkovi za výrobu profesionálních kulis a dalších rekvizit, které pro tuto příležitost zhotovil sám ze své vůle a zdarma.

Myslím, že lepší spolupráci s Vámi jsem si nemohla přát a doufám, že nám to bude společně „klapat“ i následující školní rok.

Děkuji Vám všem Petra Stanjurová
Vesmírné dobrodružství 1002 (2. třída - projekt)
Již podruhé v tomto školním roce se naši druháci vydali na cestu hlubokým a tajemným vesmírem, který navštívili společně s kamarádem a spolužákem Marťánkem. Objevili čtyři nové planety velmi podobné vyučovacím předmětům druhého ročníku. Naštěstí se naše děti neztratily a pomocí oblíbené vyučovací pomůcky Lego Dacta postavily podle vzoru obyvatele všech planet a pokusily se také dle náročného diktátu vybudovat obří vesmírné stavby a mrakodrapy. Jakou řeč asi používají obyvatelé nově objevených planet si děti vyzkoušely díky hře Tik Tak Bum. Co vše na těchto vesmírných tělesech najdete a také jejich prapodivné tvory či stavby si můžete prohlédnout na fotografiích.
Petra Stanjurová
CELOROČNÍ PROJEKT 2013/2014 - VČELÍ ŠKOLA V 1. TŘÍDĚ
Celým školním rokem děti z 1. třídy budou provázet tři postavičky včelek Lili, Vili a včelka Bzučka.
Vždy poslední den v měsíci se celá první třída promění ve včelí království.
Pilné včeličky, se svou královnou paní učitelkou Luckou, plní nejrůznější úkoly, počítají, čtou včelí příběhy, ale taky zpívají písničky, hrají si a dovádějí jako v opravdové včelí škole. Na všechny pilné včeličky nakonec čeká sladká odměna. Jak jinak než MEDOVÁ….
No jen nakoukněte, jak to u nás vypadá…
Návštěva z Marťánkova ve 2. třídě
Když jsme se vrátili po prázdninách do školy a z prvňáčků se proměnili v druháčky, nevěřili jsme vlastním očím. Přímo do naší třídy zabloudila a nastěhovala se pravá marťanská vesmírná loď se dvěma pasažéry Marťánkem a Marťankou. Naši dva noví třídní kamarádi se až z dalekého vesmíru přiletěli podívat, jak se učí děti u nás doma na Zemi.
K našemu velikému údivu jsme zjistili, že nevědí vůbec nic o škole a o učení. Neznají naše vyučovací předměty a nikdy předtím v žádné škole nebyli.
Hned nám všem bylo jasné, že takhle to teda nenecháme a oběma ukážeme, jak to u nás chodí, jak se učíme a co se naučit musíme.
Oba zelení kamarádi v naší třídě stráví celý školní rok. Uvidíme, jak budou šikovní a co vše dokážou. Na oplátku nám ukázali výrobu opravdické vesmírné lodi a také, jak vypadají obyvatelé na jejich planetě Marťánkov.
Na konci každého týdne strávíme poslední hodinu výrobou myšlenkové mapy, kde shrneme učivo celého týdne. Pokud se začne kamarádům stýskat po domově, zajedeme s nimi do Planetária v Ostravě, abychom jim vesmír připomněli a přiblížili. Jistě se dozvíme zajímavosti také od nich. Na celý rok se moc těšíme. Určitě nás čeká velká zábava. Některé naše společné fotky si můžete prohlédnout zde:

Petra Stanjurová
Projekt CPIV
Od začátku minulého šk. roku spolupracujeme s Centrem pro inkluzivní vzdělání v Opavě - projektem EU, Evropského sociálního fondu v ČR, Ministerstva školství a OP vzdělávání pro konkurenceschopnost. Na základě této spolupráce jsme loni řešili výchovné problémy ve dvou třídách, centrum nám pomohlo vytvořit Školní podpůrný program pro výchovu a vzdělávání, v jehož rámci v letošním školním roce přijíždějí pedagogové, psychologové a sociální pracovníci mezi naše žáky s konkrétními výchovnými programy:
1. třída – Zdravý životní styl
2. třída – Den s Ravithou – v rámci multikulturní výchovy - o začleňování dětí jiných národností a kultur
5. třída – Komunikace – o porozumění, pochopení, toleranci, ohleduplnosti a empatii
6. třída – Šikana
7. třída - Kyberšikana – o zneužívání informačních sítí – facebooku, internetu, mobilu k šikanování
8. třída – Volba vzdělávací cesty
9. třída – Nebezpečí extremismu
esf-horizontalni.jpg
logo - cpiv.png
msmt-img.png
opvk-img.png
Školní rok 2012/2014
Celoroční projekt v 1. třídě - Rok v pohádkové třídě
Od září 2012 nastoupilo do naší školy nejen 19 nových prvňáčků, ale také 10 známých postav z Večerníčků. Každá z nich zdobí 1. třídu a provede nejmenší školáky vždy jedním školním měsícem. Budeme se s nimi učit, hrát si, číst si jejich příběhy…zkrátka strávíme s nimi všechny vyučovací předměty.

V měsíci září nás se školou seznamovala ostřílená žákyně 3. B Šebestová a její kouzelné sluchátko nám pomohlo splnit mnoho zajímavých přání. Naopak v říjnu jsme se s Maxipsem Fíkem vydali vstříc jeho neobyčejným příhodám a zážitkům, o kterých nám do školy přišla vyprávět jeho kamarádka Ája.

A už nás čeká listopad – výprava do kouzelného podzimního lesa Řáholce. Kdopak nás asi navštíví tentokrát? Rumcajs, Cipísek, nebo Manka?

Dny plynou jako voda a měsíce ještě rychleji. Na všechny návštěvy kamarádů z Večerníčků se moc těšíme. Jistě nás jako každý večer v televizi překvapí Rákosníček Krteček, Malá čarodějnice, Žofka, Maková panenka, Víla Amálka a Večerníček. Ale o tom třeba někdy příště.
Večerníčci v 1. třídě
Paní Bimbula
Rákosníček v 1. třídě
Návštěva předškoláků ve škole
Čtení pomáhá
Zapojme se do projektu Čtení pomáhá.

Jak?

1. Na níže uvedených stránkách se zaregistrujte (vyplňte jméno, školu, třídu)

2. Vyberte si knihu, kterou si přečtete (je možné i shlédnout filmovou podobu)

3. Vyplňte test k dané knize - pokud budou vaše odpovědi správné, získáte virtuálních 50 Kč

4. Získaných 50 Kč věnujete na dobrou věc např. vozík pro vozíčkáře, křesla a židle do nemocnice nebo peníze na kuchyňku pro vozíčkáře
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one