Mgr. Oto Vítek
kontakt: otovitek@seznam.cz nebo vlevo dole na stránkách rubrika Napište, co zlepšit

Základní škola Velké Hoštice

Zámecká 207, 74731, okr. Opava

škola.jpg

zsvelkehostice@seznam.cz

Identifikátor školy 600 142 973, IČO - 70 95 95 28, IZO - 102 432 775

ID datové schránky - 657mty6

Informace o škole, Školská rada, Školní řád

Učitelé a počty žáků ve školním roce 2018/19
Členové školské rady
Charakteristika školy
Jsme malá venkovská škola umístěná v krásném prostředí zámeckého parku. Škola zahrnuje tři oddělení ŠD a školní jídelnu s výdejnou stravy. Ve všech devíti ročnících jsme měli po jedné třídě. Na vyšší stupeň k nám přicházejí žáci ze spádové školy v Chlebičově a několik žáků z Malých Hoštic a Kravař. Potýkáme se s úbytkem žáků, hlavně z Chlebičova a Malých Hoštic. Vyučovali jsme podle ŠVP s názvem „Neumíme všechno, ale chceme vědět jak na to“.
Materiální, prostorové, technické a jiné podmínky školy

Budova a okolí školy jsou staré 53 let a prošly v nedávné době rozsáhlými rekonstrukcemi.

V oblasti výuky jsme se snažili v rámci finančních možností vybavit školu kvalitními učebnicemi a pomůckami. Jazykové a přírodovědné učebny jsou vybaveny jako odborné učebny s audiovizuálním vybavením včetně interaktivních tabulí. Také třídy na nižším stupni jsou vybaveny interaktivními tabulemi. (celkem 10 IT) Ve škole pracuje keramická dílna s vypalovací pecí. Všechny třídy jsou vybaveny novým – částečně výškově stavitelným - nábytkem.
Hudebna s interaktivní tabulí
Hudebna s interaktivní tabulí
Počítačová učebna
Počítačová učebna
Vypalovací pec na keramiku
Vypalovací pec na keramiku
Výchovně vzdělávací proces

Snažíme se zajistit kvalitní výuku cizích jazyků učiteli s odbornou způsobilostí, začlenili jsme do výuky společenských předmětů problematiku prevence sociálně patologických jevů a výchovu k volbě povolání, výuku finanční gramotnosti. Tři učitelé se věnují dětem s vývojovými poruchami.
Pokoušíme se o pestré, názorné a přitažlivé formy výuky – exkurze, vzdělávací pořady DDM a stanice ml. přírodovědců, přednášky odborníků – lékařů, právníků, metodiků prevence a sociálně patologických jevů, branně cyklistické kurzy.
Snažíme se umožnit žákům prožitek úspěšnosti, sebeuspokojení a sebevědomí tím, že jsme jim nabídli ve školní i mimoškolní činnosti množství oblastí, ve kterých by mohli vyniknout – sport, zpěv, recitaci, organizaci akcí a výtvarnou činnost.
Školní řád ZŠ Velké Hoštice platný od 1. 9. 2017
Školní řád 1.jpg
Školní řád 2.jpg
Školní řád 3.jpg
Školní řád 4.jpg
Školní řád 5.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one