Mgr. Oto Vítek
kontakt: otovitek@seznam.cz

Základní škola Velké Hoštice

Zámecká 207, 74731, okr. Opava

škola net.jpg

zsvelkehostice@seznam.cz

Identifikátor školy 600 142 973, IČO - 70 95 95 28, IZO - 102 432 775

ID datové schránky - 657mty6

Aktualizace: 7. 4. 2021

Dotazy, návrhy na zlepšení nebo pochvaly můžete zasílat na zsvelkehostice@seznam.cz.

Ceník pronájmu tělocvičny

ceník TV.jpg

Zvonění

1. hodina 8:00 - 8:45

2. hodina 8:55 - 9:40

3. hodina 10:00 - 10:45

4. hodina 10:55 - 11:40

5. hodina 11:50 - 12:35

6. hodina 12:45 - 13:30

7. hodina 13:05 - 13:50

8. hodina 13:55 - 14:40

9. hodina 14:50 - 15:30

Informace o škole, Školská rada

Učitelé a počty žáků ve školním roce 2019/20
Členové školské rady
Charakteristika školy
Jsme malá venkovská škola umístěná v krásném prostředí zámeckého parku. Škola zahrnuje tři oddělení ŠD a školní jídelnu s výdejnou stravy. Ve všech devíti ročnících jsme měli po jedné třídě. Na vyšší stupeň k nám přicházejí žáci ze spádové školy v Chlebičově a několik žáků z Malých Hoštic a Kravař. Potýkáme se s úbytkem žáků, hlavně z Chlebičova a Malých Hoštic. Vyučovali jsme podle ŠVP s názvem „Neumíme všechno, ale chceme vědět jak na to“.
Materiální, prostorové, technické a jiné podmínky školy

Budova a okolí školy jsou staré 53 let a prošly v nedávné době rozsáhlými rekonstrukcemi.

V oblasti výuky jsme se snažili v rámci finančních možností vybavit školu kvalitními učebnicemi a pomůckami. Jazykové a přírodovědné učebny jsou vybaveny jako odborné učebny s audiovizuálním vybavením včetně interaktivních tabulí. Také třídy na nižším stupni jsou vybaveny interaktivními tabulemi. (celkem 10 IT) Ve škole pracuje keramická dílna s vypalovací pecí. Všechny třídy jsou vybaveny novým – částečně výškově stavitelným - nábytkem.
Hudebna s interaktivní tabulí
Hudebna s interaktivní tabulí
Počítačová učebna
Počítačová učebna
Vypalovací pec na keramiku
Vypalovací pec na keramiku
Výchovně vzdělávací proces

Snažíme se zajistit kvalitní výuku cizích jazyků učiteli s odbornou způsobilostí, začlenili jsme do výuky společenských předmětů problematiku prevence sociálně patologických jevů a výchovu k volbě povolání, výuku finanční gramotnosti. Tři učitelé se věnují dětem s vývojovými poruchami.
Pokoušíme se o pestré, názorné a přitažlivé formy výuky – exkurze, vzdělávací pořady DDM a stanice ml. přírodovědců, přednášky odborníků – lékařů, právníků, metodiků prevence a sociálně patologických jevů, branně cyklistické kurzy.
Snažíme se umožnit žákům prožitek úspěšnosti, sebeuspokojení a sebevědomí tím, že jsme jim nabídli ve školní i mimoškolní činnosti množství oblastí, ve kterých by mohli vyniknout – sport, zpěv, recitaci, organizaci akcí a výtvarnou činnost.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one