Mgr. Oto Vítek
kontakt: otovitek@seznam.cz

Základní škola Velké Hoštice

Zámecká 207, 74731, okr. Opava

škola net.jpg

zsvelkehostice@seznam.cz

Identifikátor školy 600 142 973, IČO - 70 95 95 28, IZO - 102 432 775

ID datové schránky - 657mty6

Aktualizace: 22. 10. 2021

Dotazy, návrhy na zlepšení nebo pochvaly můžete zasílat na zsvelkehostice@seznam.cz.

Ceník pronájmu tělocvičny

ceník TV.jpg

Zvonění

1. hodina 8:00 - 8:45

2. hodina 8:55 - 9:40

3. hodina 10:00 - 10:45

4. hodina 10:55 - 11:40

5. hodina 11:50 - 12:35

6. hodina 12:45 - 13:30

7. hodina 13:20 - 14:05

8. hodina 14:15 - 15:00

Informace o škole, Školská rada

Učitelé a počty žáků ve školním roce 2021/22
Členové školské rady
Charakteristika školy
Základní škola Velké Hoštice je menší venkovská škola umístěna v krásném prostředí poblíž zámeckého parku. Součástí školy je školní družina a výdejna stravy.

Škola není velká, což je její předností – děti i zaměstnanci se pohybují v téměř rodinném prostředí, všichni se navzájem znají. Školu navštěvuje 239 žáků a působí zde přibližně 20 pedagogů. Na I. stupni je v každém ročníku jedna třída, na II. stupni třídy dvě. Na vyšší stupeň do školy přecházejí žáci ze spádové školy v Chlebičově a dále několik žáků z blízkých Malých Hoštic a Kravař.

Ve škole se vyučuje podle ŠVP s názvem „Nevíme všechno, ale chceme vědět, jak na to.“

Budova školy je stará téměř 60 let, ale prošla několika rekonstrukcemi a úpravami. K největší rekonstrukci došlo v roce 2020 – byla zcela zrekonstruována tělocvična. Součástí školy je také nástavba s víceúčelovým sálem.

Škola disponuje moderními učebními pomůckami, k dispozici je samozřejmě učebna IT, odborná učebna fyziky a chemie, v téměř každé třídě je umístěna interaktivní tabule. Ve škole pracuje keramická dílna s vypalovací pecí.

Škola poskytuje všeobecné vzdělání, nemá specializaci. V oblasti cizích jazyků se vyučuje od II. třídy angličtina, od VII. třídy žáci volí další cizí jazyk – vybírají si ruský, německý nebo španělský.

Na škole kromě výchovného poradce působí environmentalista, oblasti prevence sociálně patologických jevů se věnuje preventista. Žáci mají možnost řešit své problémy i prostřednictvím schránky důvěry.

Ve škole rovněž působí školní parlament – zástupci jednotlivých tříd se pravidelně setkávají s ředitelkou školy, jsou seznamováni s aktuálním děním, mohou přednášet své návrhy, konzultují případné problémy – poznatky z těchto setkání pak sdělují svým spolužákům.

Škola vyvíjí pestrou vzdělávací činnost – v rámci výuky jsou pořádány exkurze, přednášky, vzdělávací programy apod. V oblasti mimoškolní činnosti na škole působí celá řada kroužků a zájmových aktivit.

Ve škole je vyvíjena snaha o to, aby se žáci cítili příjemně, ale zároveň jsou vedeni k plnění povinností, ke slušnému chování a také potřebné disciplíně. Hlavní náplní je pochopitelně vzdělávací proces – žáci jsou vedeni k poznání, že ne každý vyniká ve všem, ale každý vyniká v něčem. Jen je třeba to umět najít.

Absolventi, ale také zaměstnanci Základní školy Velké Hoštice se do školy rádi vracejí a vzpomínají na léta v ní prožitá.

Doufejme, že tak tomu bude i nadále.
Hudebna s interaktivní tabulí
Hudebna s interaktivní tabulí
Počítačová učebna
Počítačová učebna
Vypalovací pec na keramiku
Vypalovací pec na keramiku
Výchovně vzdělávací proces

Snažíme se zajistit kvalitní výuku cizích jazyků učiteli s odbornou způsobilostí, začlenili jsme do výuky společenských předmětů problematiku prevence sociálně patologických jevů a výchovu k volbě povolání, výuku finanční gramotnosti. Tři učitelé se věnují dětem s vývojovými poruchami.
Pokoušíme se o pestré, názorné a přitažlivé formy výuky – exkurze, vzdělávací pořady DDM a stanice ml. přírodovědců, přednášky odborníků – lékařů, právníků, metodiků prevence a sociálně patologických jevů, branně cyklistické kurzy.
Snažíme se umožnit žákům prožitek úspěšnosti, sebeuspokojení a sebevědomí tím, že jsme jim nabídli ve školní i mimoškolní činnosti množství oblastí, ve kterých by mohli vyniknout – sport, zpěv, recitaci, organizaci akcí a výtvarnou činnost.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one