Mgr. Oto Vítek
kontakt: otovitek@seznam.cz

Základní škola Velké Hoštice

Zámecká 207, 74731, okr. Opava

škola net.jpg

zsvelkehostice@seznam.cz

Identifikátor školy 600 142 973, IČO - 70 95 95 28, IZO - 102 432 775

ID datové schránky - 657mty6

Aktualizace: 22. 10. 2021

Dotazy, návrhy na zlepšení nebo pochvaly můžete zasílat na zsvelkehostice@seznam.cz.

Ceník pronájmu tělocvičny

ceník TV.jpg

Zvonění

1. hodina 8:00 - 8:45

2. hodina 8:55 - 9:40

3. hodina 10:00 - 10:45

4. hodina 10:55 - 11:40

5. hodina 11:50 - 12:35

6. hodina 12:45 - 13:30

7. hodina 13:20 - 14:05

8. hodina 14:15 - 15:00

Akce školy

Akce školy 2020/2021
Průběh školního roku a pořádání všech akcí bylo ovlivněno pandemií COVID-19, žáci přešli na distanční výuku a pořádání akcí bylo zakázáno nebo omezeno.
Akce, které se pořádaly na podzim: Podzimníčci, turnaj v pexesu, T-mobile běh.
Akce, které se konaly on-line: Pythagoriáda, Knižní šifra, Svět očima dětí.
Akce, které byly konány po návratu žáků do školy: recitační soutěž, oslava Dne dětí, výlety jednotlivých tříd.
Akce školy 2019/2020
Podzimníčci říjen 2019
V říjnu byla na naší škole vyhlášená výtvarná soutěž PODZIMNÍ STRAŠIDLO. Do soutěže se zapojilo několik žáků z nižšího stupně a i s pomocí rodičů vytvořili krásné strašidla z různého materiálu. Všechny výrobky byly oceněné a vystavené před šk. družinou a na Lampionovém večeru 24. 10.
Všem zapojeným dětem a rodičům za strašidla moc děkujeme.

B. Mrovcová
IMG_7849x.jpg
IMG_7850x.jpg
IMG_7851x.jpg
Akce školy 2018/2019
Chemický kroužek v Kofole 5. 6. 2019
Dne 5. 6. 2019 se chemický kroužek 9. třídy zúčastnil exkurze v Kofole Krnov. Ze začátku nám příjemné paní popovídaly v zasedací místnosti o firmě Kofola a o všem,co pod ní spadá,a kdo s ní spolupracuje,co vše se v ní vyrábí. Poté jsme šli do centra výroby přičemž nesměli chybět ochranné pláště a čepice, ve kterých během exkurze bylo neskutečné horko, ale to nám vůbec nevadilo. Během toho jsme měli příležitost vidět plnění Jupí sirupů,energetických nápojů Semtex ,Kofola a další. Během exkurze nás doprovázeli zkušení zaměstnanci s naučným a zajímavým výkladem. Přístup jsme měli také do laboratoře, kde se vše kontroluje, pro firmu jedna z důležitých složek.Tato exkurze byla určitě pro všechny zajímavá a naučná. Určitě doporučuju se zde někdy zastavit a dozvědět se spoustu užitečných informací ,které stojí za to vědět.

Karolína Thomitzková, 9. třída
kofola1.jpg
kofola2.jpg
Soutěž KORCHEM vyhodnocení 3. 6. 2019
I v letošním roce se naše škola zúčastnila soutěže KORCHEM.

Jedná se o soutěž pro žáky základních škol, které baví chemie!

Letos na téma: Uhlík základ života

Soutěž probíhá ve třech kolech, která byla zveřejňována v průběhu celého školního roku.

Dle harmonogramu soutěže žáci vypracovali tři kola (Poznej uhlík, Uhlík kamarád, Uhlík ve mně, v tobě , v nás).

Každé kolo obsahovalo teoretickou a praktickou část. Tato soutěž byla zaměřena mezioborově.

V pondělí 3. 6. 2019 v 15:00 se konalo Vyhodnocení soutěže Korchem v prostorách PřF OU, 30. dubna 22 v místnosti C303. Oceněna byla Michaela Říčná.

Programem byla prezentace efektních pokusů a samotné vyhodnocení výsledků soutěže .

Celkové se přihlásilo přes 120 žáků z různých základních škol, ale pouze 26 bylo schopno splnit všechny tři kola a naše Míša skončila na krásném 14. místě. Gratulujeme!!!
korchem1.jpg
Chemický kroužek na VOŠ zdravotnické v Ostravě 13. 5. 2019
Dne 13.5.2019 se žáci chemického kroužku z 9.třídy zúčastnili exkurze na SŠ a VOŠ zdravotnické v Ostravě. Při příchodu nás přivítala milá paní, která nás provázela celou exkurzí v laboratoři, od které jsme zjistili mnoho informací o různých léčivých přípravcích. Měli jsme možnost si sami vyrobit svůj vlastní produkt na akné z kyseliny salicylové a líhu. Seznámili jsme se s analytickými vahami a vyzkoušeli jsme si trpělivost, kterou musí mít i lékárníci v lékárnách. Po krásné exkurzi jsme při cestě domů vlakem, netrpělivě sledovali hokej, protože právě probíhalo MS v hokeji.

Renée Gilíková
zdravka.jpg
Matematika 3x jinak březen 2019
Žáci naší školy se v posledních měsících zúčastnili tří matematických soutěží.

Koncem února se poprvé zájemci ze 4. - 9. třídy zapojili do soutěže Pangea. Netrpělivě jsme čekali na výsledky, které byly uveřejněny až 1. dubna. Do celostátního kola sice nikdo nepostoupil, ale krásné je 13. místo Radany Gdulové (9.tř.), 26.místo Davida Sobka (4.tř.) a 33.místo Jakuba Lorenze (6.A) v kraji, každý ve své věkové kategorii.

Matematického klokana se koncem března tradičně zúčastnili všichni žáci kromě 1. třídy. Nejlépe se dařilo v kategorii Cvrček Ondřeji Meleckému (3.tř.), v kategorii Klokánek Davidu Sobkovi (4.tř.), v kategorii Benjamín Neli Jurczykové (6.A tř.) a v kategorii Kadet Karolíně Kolářové (9.tř.).

Pythagoriáda probíhá vždy začátkem dubna a žáci se během 60 minut snaží přijít na kloub 15 úlohám. Úspěšným řešitelem se stává ten, kdo správně vypočítá alespoň 10 úloh. Právě tolik vypočítala Nela Jurczyková a o jednu víc zvládl vypočítat David Sobek. Oba jsou navrženi do okresního kola, které proběhne až v květnu.

Mgr. Jana Čušková
"Život v kutně" 7. 12. 2018
7.B nejen v rajském dvoře

Výuka dějepisu na sv. Mikuláše proběhla v Domě umění v Opavě. Navštívili jsme animační program „Život v kutně“. Dověděli jsme se, jak to v klášteře vypadalo a co se v něm dělo, odkud vlastně vzali dominikáni své jméno, co obnášel klášterní život. Odhalili jsme dřívější podobu kláštera i jeho chod, naučili jsme se rozlišovat jednotlivé mnišské řády i atributy svatých a na závěr jsme namalovali středověkou iniciálu svého jména.

Za zajímavé odpoledne děkujeme paní lektorce Mgr. Lence Přibylové. Po programu v Domě umění jsme zašli na pizzu a poté prošli vánoční trhy.

Mgr. Yvonne Bolacká
7. B.jpg
Život v kutně.jpg
6. 12..jpg
Světový den výživy 16. 11. 2018
Každoročně je od roku 1981 ve více než 150 zemích světa připomínán 16. listopad jako Světový den výživy.

Proto se i naše škola rozhodla zpestřit výuku o program podporující vzdělávání dětí v oblasti výživy a zdraví, působící ve školách již od roku 2015. Program je pod záštitou MŠMT a Společnosti pro výživu a je pro školy zcela ZDARMA. Konkrétně byl program určen pro žáky 2.-9. třídy

2. třída téma: Ovoce a zelenina
• Složení zdravého talíře
• Složení různých druhů ovoce a zeleniny
• Stručné informace o ovoci a zelenině
• Hra "Sezónní ovoce a zelenina"

3. + 4. třída téma: Pestrá strava
• Jak vypadá zdravý talíř a co obsahuje
• Pracovní listy
o Virtuální obchod - jíš pestře?
o Jídelníček

5.třída téma : Pitný režim
• Co je to voda a jaký je její obsah v těle
• Funkce vody v těle
• Denní pitný režim – kolik tekutin bychom měli vypít
• Co je to dehydratace
• Vhodné a nevhodné nápoje
• Interaktivní hra – „Dejte Igorovi napít“

6. třída téma: Vyvážená strava
• Obeznámení s riziky nevhodného stravování
• Co je to pestré stravování
• „Jsme to co jíme“
• Původ potravin
• Složení potravin, jedno druhové a více druhové potraviny
• Jak vypadá zdravý talíř

7. + 8. třída téma: Rizika nevhodného stravování
• Příčiny a rizika hladovění
• Příčiny a rizika přejídání a nevhodného stravování
• Pohyb a jeho vliv na naše tělo
• Příčiny a rizika špatného pitného režimu

9. třída téma: Energie
• Co jsou to živiny a jejich druhy
• Jak funguje energie v těle
• Rozložení energie do našeho denního jídelníčku
• Jak působí nevyužitá energie na naše tělo
Exkurze do čističky odpadních vod 16. 11. 2018
V pátek 16.11. 2018 navštívila osmá třída v rámci výuky chemie čističku odpadních vod ve Velkých Hošticích. Na začátku prohlídky jsme se seznámili s bezpečnostními předpisy při pohybu po areálu ČOV. Prohlídku jsme začali základními informacemi o ČOV, co do odpadní vody nepatří. Odpadní voda se dostává do čerpací stanice, kde začíná mechanické čistění vody pomocí česel, na kterých se zachytává nejhrubší znečištění. Těžší částice jako štěrk a písek se odstraňují v tzv. lapácích písku. Další usaditelné látky se odstraňují ve velkých usazovacích nádržích. Následují další nádrže, kde probíhá biologické čištění s využitím bakterií, které odstraňují organické znečištění vody. Viděli jsme zde vyhnívací a uskladňovací nádrže kalu. Ze skládky kalů jsme viděli vyvážet kal jako hnojivo pro zemědělské účely. Na závěr jsme se seznámili s tím, kam voda odtéká. Kolik spotřebujeme denně vody apod.

Mgr. Petra Komárková
Devítka na patologii 12. 11. 2018
Dne 12.11. se 9. třída vydala na další exkurzi, tentokrát do areálu Slezské nemocnice v Opavě. Po náročné cestě trolejbusem s poruchou jsme se konečně dostali na patologii. Většina z nás si pod pojmem patologie představovala pouze pitvu lidského těla, ale dozvěděli jsme se, že samotná pitva trvá jen 2 hodiny, ale pak přijde nekonečný popis a to jak v češtině, tak i v latině. Napsat tento popis může trvat několik hodin nebo klidně dnů. Když nám v nemocnici odstraní byť jen znamínko, pošle se právě na patologii, což většina lidí neví. Po krátkém úvodu s příjemnou paní primářkou však přišla ukázka takzvané skříňky hrůzy, měli jsme možnost vidět na živo plíce kuřáka, játra alkoholika, ukázky nádoru a spoustu dalších nějak poškozených orgánů. No myslím, že po pohledu na takto zničené orgány si spousta z nás rozmyslí, zda bude v dospělosti kouřit, požívat alkohol a jinak ničit své zdraví. Poté jsme se vydali do muzea ošetřovatelství, kde jsme viděli různé lékařské nástroje, které byly ještě v době našich prarodičů používány. Většina nástrojů však připomínala mučící nástroje, které by nikdo z nás zažít nechtěl. Oproti tomu jsou dnešní nástroje úplně geniální. Tato exkurze mi osobně hodně dala a byla velmi zajímavá.

Natálie Strnková, IX. třída
Život v kutně 7. 11. 2018
„Život v kutně“ zaujal i 7. A
Tento animační program jsme navštívili 7. 11. v opavském Domě umění. Učím ve třídě 7. A dějepis a výtvarnou výchovu, takže se tímto propojily poznatky obou předmětů. Od paní lektorky, Mgr. Lenky Přibylové, jsme se dověděli hodně nového a zajímavého, např. opavský dominikánský klášter byl založen v r. 1291 Mikulášem I. Opavským, v té době byl českým králem Václav II. Mikuláš I. a Václav II. byli nevlastní bratři, jejich otcem byl Přemysl Otakar II. atd.
Mgr. Přibylová měla připravený pestrý program, jehož součástí bylo vyplňování pracovního listu včetně dějepisného testu i vlastní výtvarná činnost. Všichni žáci se zhostili svých úkolů s velkým zájmem. Poznali také prostory Domu umění, seznámili se s původním účelem jednotlivých místností a historií dominikánského kláštera a kostela sv. Václava.
Řád dominikánů založil sv. Dominik na počátku 13. stol. Sv. Dominik pocházel ze Španělska. Ještě před Dominikovým narozením se jeho matce, Janě z Azy, zdálo, že jí z klína vyskočil pes a s pochodní v tlamě zapaloval celý svět. Při křtu pak kmotra zahlédla na čele novorozence zářivou hvězdu. Černobílý pes s planoucí pochodní v tlamě /Domini canis znamená v latině „pes Páně“/, hvězda, lilie /= symbol čistoty/, Bible /= odkaz na kazatelství/ a růženec /= odkaz na tradici, která přičítá zavedení modlitby Růžence právě Dominikovi/ jsou nejčastější atributy (atribut = symbolický předmět) sv. Dominika.
Žáci byli pochváleni za příkladné chování a pěknou výtvarnou tvorbu.
Mgr. Yvonne Bolacká
2.jpg
3.jpg
1.jpg
Exkurze v Modelu 24. 10. 2018
Dne 24.10.2018 se 18 žáků 9. třídy společně s p. uč. Komárkovou vydalo na exkurzi do opavského Modelu. Při vstupu do haly jsme dostali sluchátka, a proto jsme i přes hluk strojů všemu bez problémů rozuměli. Dozvědeli jsme se zde spoustu zajímavých věcí, například to, jak je poměrně těžké vyrobit byť jen obyčejnou krabičku od parfému, kosmetiky, hraček a dalších věcí. Viděli jsme spoustu mohutných strojů sloužících k potisku nebo řezání krabiček. Pro většnu z nás byla nejzajímavější část exkurze až na jejím konci, kdy jsme se podívali do skladu hotových krabiček čekajících na odvoz, viděli jsme velké stroje které všechny palety s krabičkami skládali na volná místa do vysokých regálů a to bez jakékoli činnosti člověka, ale na začátku požívání těchto samoobslužných stojů to nebylo tak jednoduché, naprogramování těchto strojů trvalo 2 roky.

Natálie Strnková, IX. třída
Přednáška policie ČR 18. 10. 2018
Ve čtvrtek 18. 10. navštívila naši devátou třídu pracovnice Městské policie v Kravařích. Hodinová přednáška byla pro žáky zajímavým zpestřením výuky. Dozvěděli se více o problematice návykových látek, zjistili, jaké následky mladiství nesou, je-li u nich některá z nich nalezena a k tomuto tématu shlédli také poučné video. Dále se naučili poznat na příkladech rozdíl mezi přestupkem a trestným činem a dozvěděli se něco víc o středoškolském studiu tohoto náročného povolání. Nakonec se v programu našel i prostor pro jejich dotazy.

Karolína Kolářová, IX. třída
Návštěva cukrovaru 9. 10. 2018
Dne 9.10. se žáci chemického kroužku zúčastnili exkurze do cukrovaru ve Vávrovicích. Hned po příchodu shlédli krátký film o výrobě cukru a hned poté šli na prohlídku, kde se nedal přehlédnout velký komín, který je vysoký 110m. Prohlédli si celý proces výroby cukru, také měli možnost ochutnat cukrovou šťávu i hotový cukr. I přes nepříjemné horko v cukrovaru se tam všem žákům velice líbilo a odnesli si spoustu nových vědomostí.

Renné Gilíková, IX. třída
Vnímání hlíny jinak 8. 10. 2018
8. 10. 2018 jsme se vypravili autobusem v rámci výuky výtvarné výchovy na zajímavou výstavu konceptuálního umění /= důraz není kladen na estetiku, ale na myšlenku díla/ nazvanou „Darování ... země“ a galerijní animaci „S vůní hlíny mizí splíny“. V opavském Domě umění jsme viděli velké množství balíčků hlíny z různých koutů České a Slovenské republiky. 28. 10. 2018 slavíme 100 let od vzniku samostatného státu Čechů a Slováků, byť již oba národy žijí 25 let každý pod svou samostatnou vlajkou, zavzpomínali jsme tímto na naše společné kořeny.
Autor výstavy pan prof. Miroslav Brooš, akad. malíř (*30. 11. 1952 Poprad), působí na Akademii výtvarných umění v Banské Bystrici, rozeslal apel, aby mu lidé poslali vzorek hlíny a napsali dopis, proč zrovna tahle hlína pro ně něco znamená. Obdržel přes 700 vzorků hlíny a příběhů..., kolem stovky jich přivezl do Opavy, hlínu pečlivě zabalil do bílého plátna, jen jeden balíček byl zabalen do ubrusu a právě příběh k tomuto kusu hlíny pak měli žákyně a žáci 9. třídy během animačního programu hledat. Příběhy v češtině a slovenštině byly rozmístěny na podlaze.
Pěkná galerijní animace probíhala pod vedením paní Mgr. Lenky Přibylové. Paní lektorka měla připraveno spoustu aktivit, např. pantomimu (hádali jsme český výraz pro osm slovenských slov: bábätko /= miminko/, vopcháčik /= párek v rohlíku/, ťava /= velbloud/, chlopavica /= plácačka na mouchy/, žubrienka /= pulec/, lopta /= míč/, korytnačka /= želva/, špongia /= houba/ a šarkan /= drak/), zhlédli jsme krátké video (dokument o tvorbě slovenského umělce prof. Mira Brooše), hledání příběhu ke speciálnímu balíčku hlíny zabaleného do ubrusu, malování hlínou, seznámení se s názvy chráněných krajinných oblastí a národních parků Slovenska, složení letadélka z papíru... Dle vyplněných dotazníků se deváťákům nejvíc líbilo malování hlínou, 2. místo získalo skládání papírového letadélka a jeho pouštění a 3. místo má pantomima, u které jsme se všichni dobře pobavili. Deváťáci si za svou akčnost a soustředěnost vysloužili pochvalu paní lektorky, které i jménem kolegyně děkuji za příjemně strávený čas.
Paní kolegyni Mgr. Janě Čuškové patří mé poděkování za vzornou spolupráci.

Mgr. Yvonne Bolacká
Letadélko.jpg
Pantomima.jpg
S vůní hlíny mizí splíny.jpg
Návštěva policejní stanice v Kravařích (ŠD) 8. 10. 2018
V pondělí 8. 10. navštívily děti ze školní družiny policejní stanici v Kravařích, kde jim paní policistka ukázala přístupné prostory.
Povídali si, jak to na stanici chodí. Ukázali si, co mají policisté na opasku a na co se vše používá. Děti si také prohlédly policejní průkaz, zbraň a zásobník.
Vyzkoušeli si dechovou zkoušku, tíhu neprůstřelné vesty a pouta. Nakonec se děti mohly vyfotit s policejním autem a byly odměněny odznaky.
Bohumila Mrovcová, vychovatelka ŠD
Pes Sorbon 21. 9. 2018
21. 9. nás přijel navštívit talentovaný pes Sorbon s panem Zdeňkem. Nejprve nás poučil o zodpovědnosti majitele psa. Poté přišla debata o aktuálním tématu ,,týrání zvířat“. Bavili jsme se o převážení zvířat v MHD, o stavu teploty psího těla v ročních obdobích, o výchově psů. Upozorňoval nás na přenášení bakterií ze psa na člověka např. olizováním. Po seznámení se základními informacemi jsme se přemístili ven, před školu. Tam jsme si se Sorbonem zahráli fotbal. Pan Zdeněk nám sdělil, že Sorbon hrál 2 roky fotbal, od 2 měsíců chodil do tanečního kroužku s malými dětmi. Sorbon má svůj vlastní facebook. Dále jsme se bavili o kyberšikaně. O tom, že nemáme dávat své osobní údaje na sociální sítě například místo bydliště, číslo domu a podobné informace. Dále nám říkal, že svého psa je možné vycvičit od štěněte do 2 let. Sorbon je také zvyklý na náhubek, reflexní pásky a vesty. Pan Zdeněk svému psovi vyrábí speciální hračky ze starých nebo děravých ponožek. Touto hračkou si Sorbon čistí zuby. Tento pes svého pána poslouchá na slovo, ale berme v potaz, že je to zvíře se svým vlastním myšlením, takže není od věci dávat si pozor. Celou přednášku pan Zdeněk zakončil krásnou otázkou „ Víte, který pes je na světě nejlepší? Má 3 písmena. “ Nikdo nevěděl.
„ no přece MŮJ .“ Nakonec jsme se spolu vyfotili a celá přednáška skončila. Všechny nás to zaujalo. Myslím, že si nikdo z nás ještě nezahrál fotbal se psem. Dokonce lepším než jsme my. Všichni moc děkujeme panu Zdeňkovi a psovi Sorbonovi.

Žáci 7. třídy.
IMG_20180921_114157.jpg
Policie ČR ve školní družině 12. 9. 2018
Ve středu 12. 9. 2018 navštívila ve ŠD žáky 1. a 2. třídy paní nprap. Pavla Welnová z Policie ČR v Opavě. Na úvod paní policistka povídala o tom, jaké úkoly má policie, jaký by měl být správný policista a jaké by měl mít vlastnosti. Jaký znak má policie, co patří k uniformě, na co se používají pouta, jak bezpečně přecházíme ulici a co je to dopravní nehoda.
Poté následovalo čtení příběhu O statečném policistovi Honzíkovi z knihy „Policejní pohádky“. Děti se zapojily do diskuze o tom, co chlapci udělali špatně a jak by mohly pomoci, kdyby se s takovou situací setkaly ve skutečnosti.
Děti nejvíce zaujalo, jak paní Welnová předvedla na skleničce stříbrným práškem snímání otisků prstů. Děti si mohly vyzkoušet nasazování a odemykání policejních pout. Návštěva se všem velice líbila. Každý si odnesl vlastní otisk ruky. Za odměnu žáci dostali omalovánku, rozvrh hodin a do družiny knihu „Policejní pohádky“. Všichni se už moc těší na další zajímavé příběhy.
Mgr. Petra Komárková
CIMG2355.JPG
CIMG2360.JPG
CIMG2362.JPG
CIMG2369.JPG
Hvězdy z pětky na „Hvězdách ze zdi“ 2. 10. 2018
V rámci výuky výtvarné výchovy jsme se 2. října vypravili na animační program „Hvězdy ze zdi“ o freskách (freska = malba na mokré upravené omítce) v kostele sv. Václava a kapli sv. Dominika. Vstupné 10 Kč uhradila škola a jízdné každý sám. S organizací pomohla p. třídní učitelka Mgr. Karla Volfová, které tímto děkuji.
Páťáci jsou zdatní malíři, což dokazují mj. jejich velice pěkné kresby právě sv. Václava na školní nástěnce (viz. 1. foto), které mě inspirovaly k objednání této akce u p. Mgr. Lenky Přibylové. Ta měla pro nás připraven pestrý program, např. skládání puzzle daných fresek, stavění Svaté chýše, hledání fresek „hvězd“ na zdech kostela a kaple - sv. Jana Křtitele /freska z pol. 14. stol. v kapli sv. Dominika/, sv. Václava /z 17./18. stol. v hlavní lodi kostela/, Panny Marie Loretánské /z 17./18. stol. v presbytáři (presbytář = kněžiště, prostranství při hl. oltáři), sv. Štěpána /z pol. 14. stol. v kapli sv. Dominika/ a sv. Dominika /z 17./18. stol. ve stejnojmenné kapli/, také jsme zhlédli dvě videa o sv. Janu Křtiteli a sv. Štěpánovi. Pro připomenutí naší účasti na téhle zdařilé akci jsme si lepili nálepky, na nichž jsou zmenšené fotky originálních gotických a barokních fresek, na obdržený pracovní list. Na památku jsme rovněž dostali i hvězdu sv. Dominika, pro kterou si musel každý osobně dojít do krypty (krypta = podzemní zaklenutá chodba pod kostelem) a tím projevil značnou odvahu...Dověděli jsme se hodně zajímavostí ze života svatých. Žákyně a žáci 5. třídy mají obdivuhodné znalosti z náboženství.
Čas strávený s p. Mgr. Přibylovou (13:00 - 14:45) uběhl jako voda. Troufám si říci, že se animační program všem líbil a obohaceni jsme odcházeli z Domu umění v Opavě. Někteří si koupili pizzu naproti Hlásce a odtud jsme vyrazili na autobusovou zastávku.
Mgr. Yvonne Bolacká
1 Tvorba páťáků.jpg
2 Všichni spolu .jpg
6 V kapli sv. Dominika.jpg
4 S paní Mgr. Přibylovou .jpg
Akce školy 2017/2018
Nácvik první pomoci 22. 6. 2018
Dne 22.6.2018 v dopoledních hodinách proběhl v naší škole nácvik první pomoci. Zúčastnili se jej žáci 8. a 9. třídy, kterým vše vysvětlila paní Monika Gebauerová. První část nácviku probíhala v tělocvičně. Žáci během nácviku zjistili, jak se zastavuje krvácení, jak se dělá resuscitace srdce, jak zavázat ránu obvazem nebo co dělat, když někdo dostane epileptický záchvat. Na druhou část nácviku se žáci přesunuli do 9. třídy, kde jim paní Gebauerová ukázala reálné fotky popálenin 1.- 4. stupně. Také žákům vysvětlila, co dělat, když se někdo popálí.
Tento jiný způsob vyučování byl pro žáky nejen naučný, ale také vtipný, díky vyprávění některých humorných příhod z praxe paní Moniky.

Žák 9. třídy Jan Rzehulka
Nová šance z. s. 13. 6. 2018
Dne 13.6. se žáci 9. třídy vydali do Ostravy - Koblov, kde se nachází organizace Nová šance. Jedná se o dobrovolnou, nevládní, nepolitickou a neziskovou organizaci, působící na území České republiky. Od 1. března 1999 sídlí v areálu bývalých kasáren v Ostravě - Koblově. Zabývají se primárně především postvězeňskou péči (resocializací), která se zaměřuje zejména na hledání účinných forem snižování recidivy a efektivnější adaptaci propuštěných mužů z výkonu trestu. Dále se zaměřujeme i na pomoc lidem bez domova. Stále se zvyšující kriminalita a bezdomovectví jsou vždycky nepříjemným a složitým problémem v každé společnosti. Ale je jisté, že vyloučení těchto lidí ze společnosti na její okraj (nejen úřady, zaměstnavateli, ale i samotnými občany), či jen materiální a finanční pomoc nestačí. Během dopoledne si prošli žáci celý areál, měli příležitost na rozhovor s panem ředitelem, kde se dozvěděli základní informace o vězeňství, také se sociální pracovnicí, která má na starost právě komunikaci s muži po výkonu.
Laser game 12. 6. 2018
Dne 12.6. vyrazila skupinka 20 žáků z šestých tříd za zábavou. Vyrazili směr Ostrava – centrum. Jejich hlavním cílem bylo pobavit se u laser game. Laser game je zábavná sportovní aktivita pro partu přátel nebo spolužáky ze školy. Žáci byli vybaveni speciální vestou s laserovou zbraní a vyrazili do unikátního bludiště z budoucnosti. Taktika, rychlost a přesnost byli největšími spojenci. Cílem bylo získat, co nejvíce bodů. Jedná se o pohodovou sportovní aktivitu a přitom si ani neuvědomujete, že sportujete. Žáci si perfektně protáhli tělo a díky neustálému běhání, krytí a uhýbání zapojili i ty svaly, o kterých ani nevěděli, že je mají. Vše bylo zakončeno občerstvením.
Krevní centrum 11. 6. 2018
V pondělí 11.6. nás čekal výlet do krevního centra Fakultní nemocnice Ostrava. Skupinka 30 žáků z 8. třídy vyrazila za praxí. Celá exkurze začala přednáškou. Zde jsme se dozvěděli, jak jsou dárci krve pro nemocnici a pro životy pacientů důležití. Nejdříve jsme získali nové informace o dárcovství. Potom jsme šli přímo na místo činu, k dárcům. Také jsme viděli sklady, lednice, mrazničky, kde se krev, krevní plazma, krvinky uchovávají. Celé povídání bylo ukončeno ukázkou expedice. Výlet byl velmi přínosný a dal nám hodně rad do života. Naše teoretické znalosti jsme si ověřili v praxi.

Žáci 8. třídy
VOŠ zravotnická škola Ostrava 1. 6. 2018
Dne 1.6. jsme se my, žáci 9. třídy, zúčastnili exkurze na SŠ a VŠ zdravotnické v Ostravě. Jako členové chemického kroužku jsme si vyzkoušeli vyrobit svůj produkt z kyseliny salicylové a líhu. Také jsme byli seznámeni se surovinami na výrobu léčivých přípravků např. na pomoc při akné. V laboratoři jsme byli 2 hodiny a stihli jsme získat spoustu nových teoretických informací, prakticky vyzkoušet analytické váhy, seznámit se s surovinami využívanými ve farmaceutické průmyslu. Jelikož byl Den dětí, naše paní ředitelka každému z nás přispěla na zmrzlinu, kterou jsme si následně po exkurzi všichni vychutnali.

Žákyně 9. třídy Petra Nowaková a Šarlota Plušková
Superdevítka v comicsu 28. 5. 2018
Pondělní odpolední výuku výtvarné výchovy jsme strávili v Domě umění v Opavě, kam jsme se přepravili autobusem. Nezúčastnila se Petra Nowaková (byla na dovolené) a pro nemoc chyběl i Robin Řeháček. Animační program „Bez kiksu v komiksu“ o díle Káji Saudka (13. 5. 1935 Praha – 25. 6. 2015 Praha) neměl chybu. Vstupné bylo 30,- Kč, z toho 10,- Kč platila škola. Paní Mgr. Lenka Přibylová měla pro nás připraveno plno aktivit: nejprve si každý vymyslel své komiksové jméno, které si napsal na lepící pásku a nalepil na oblečení (Borsutzký Adam = Hero Adam, Gilík Josef = Gilos, Kaluža Martin = Namitar, Lokoč Nicolas = Niki Kiki, Moravec Matěj = Mega Matěj, Mušálek Jakub = Kuba Buba, Novotný Lukáš = Super Luke, Pekárek Jakub = BA-06, Pluške Martin = Mega Martin, Poštulka Dominik = Bobul, Šumník Adam = Mega Mada, Fialová Sabina = Sába-Bába, Hypalová Jarmila = Supermilka, Plušková Šarlota = Ultra-Šarlot, Straubová Barbora = Barbora Brambora, Škrobánková Aneta = Aneta Špageta, Vaňková Kateřina = Mega Kate), pak jsme byli rozděleni do 7 skupin a každá skupina vymýšlela komentář k jedné ze 7 fotek ze života krále českého komiksu. Byl to bohém...
Dověděli jsme se, že se Kája (vlastním jménem Karel) narodil do rodiny bankovního prokuristy Gustava Saudka a jeho manželky Pavlíny Saudkové o 4 minuty dřív než jeho jednovaječné dvojče Jan, světoznámý fotograf. S americkými komiksy se seznámil už v dětství. Po válce posílali do Československa Saudkovým příbuzní z Ameriky jídlo balené v novinách, ve kterých byl i komiks... V 50. letech nemohl z politických důvodů studovat, tak se stal technickým kreslířem a kulisákem ve filmových studiích na Barrandově. Získal zkušenosti s typografií /= umělecko-technický obor, který se zabývá tiskovým písmem/ a filmovým řemeslem, zároveň se zabýval komiksem a kresbou. Přelomovým se pro něj stal r. 1966, kdy dostal příležitost jako výtvarník „komiksového“ filmu „Kdo chce zabít Jessii“, ve kterém ztvárnila hlavní roli jeho tehdejší snoubenka Olga Schoberová (15. 3. 1943, česká herečka; československý sexsymbol 60. a 70. let 20. stol.; byla také 1. dívkou z Československa, která se objevila v časopise Playboy v USA). Kája se stal žádaným ilustrátorem, autorem mnoha filmových plakátů a komiksových děl. S manželkou Johanou má dvě děti: Patrika a Bereniku. V 70. letech se několik let živil kreslením seriálu pro časopis Mladý svět. Od r. 1979 spolupracoval s Českou speleologickou /speleologie = jeskyňářství/ společností, která mu umožnila vydávat komiksy jako materiál pro svou vnitřní potřebu. V 80. letech spolupracoval na seriálu Slovenské televize „Okna vesmíru dokořán“. Po Sametové revoluci byla konečně vydávána stěžejní díla Káji Saudka. Autor sám se věnoval zejména volné tvorbě, nejčastěji s tématikou ženy, která mu byla nejvlastnější. Vypracoval si v této době osobitý styl černobílé kresby na šedém pozadí doplněné výrazným šrafováním. Dalšími náměty mu byly rozličné stroje a technická zařízení, zvláštní skupinu zaujímají automobily převážně americké provenience. O Velikonocích 2006 po nešťastné nehodě upadá do kómatu. Ležel ve vegetativním stavu v Motolské nemocnici, kde po 9 letech ve věku 80 let zemřel.
Poté, co jsme se stručně seznámili s jeho životním příběhem, následovala výroba placky, resp. každý si na památku nakreslil, napsal či natiskl (různá razítka nám byla dána k dispozici) placku, která nám byla záhy vyrobena a před odchodem předána. Pak nás čekala další skupinová práce – vytvořily se 4 týmy, každý tým představil jednoho Kájova komiksového hrdinu, vzápětí se hlasovalo o toho nejlepšího a o prsa to u nás vyhrála Jessie.
Co je to vlastně komiks? Komiks je umělecké médium, někdy označováno jako „deváté umění“, ve kterém jsou za sebou chronologicky uspořádány kresby nebo jiná zobrazení s případným doprovodným textem v cílených sekvencích /sekvence = posloupnost/. Dohromady tedy vytvářejí celek, nejčastěji příběh. Jednomu obrázku, který většinou zachycuje jeden okamžik, se v komiksové terminologii říká „panel“. Panely musí být uspořádány vedle sebe. Komiksy se většinou vyznačují používáním „bublin“ k zobrazení mluvené řeči nebo myšlenek. Vždy musí odkazovat k mluvčímu, většinou zúžením (jakýmsi zobáčkem) směrem k němu. „Recitativ“ je pak ohraničený prostor (většinou obdélníkového či čtvercového tvaru) pro text doplňující nebo popisující děj, zachycující vnitřní myšlenky apod., nikdy neodkazuje k případnému mluvčímu. Pokud je komiks krátký (obvykle 3-5 panelů), nazývá se strip (angl. proužek). Ze slovního spojení „comic strip“ též vzniklo v 1. pol. 20. stol. samotné slovo „comics“, které bylo později počeštěno na „komiks“.
Třešinkou na dortu byla poslední činnost, kdy jsme se sami stali hrdiny komiksu – byli jsme rozděleni do 2 družstev – jedno družstvo představovalo komiksové hrdiny a druhé je dabovalo, pak se družstva prohodila. Moc jsme se pobavili, čas (90 min.) příjemně uběhl, dověděli jsme se spoustu zajímavostí a uvědomili si, jak mimořádně talentovaný komiksový kreslíř Kája Saudek byl. Při nedávném sestavování žebříčku nejlepších českých komiksů všech dob se právě Kája Saudek umístil hned 3x v první pětici: 1. místo: Muriel a andělé, 3. místo: Lips Tullian a 5. místo: Arnal a dva dračí zuby. Génius! Kájova bezbřehá fantazie, smysl pro humor a cit pro detail jsou hodny obdivu. Jeho bratr Jan Saudek o něm prohlásil: „Mohl být slavný jako Walt Disney, kdyby nežil v komunistickém Československu.“
Věřím, že si „superdeváťáci“ akci užili stejně jako já. Po zábavném animačním programu si stihli koupit občerstvení – bylo horko a dusno, tak někteří volili zmrzlinu, někteří pizzu...A hurá domů!
Mgr. Yvonne Bolacká
28.5.2018 Bez kiksu v komiksu.jpg
Komiksoví hrdinové.jpg
Mgr. Přibylová v akci.jpg
Textujeme.jpg
Přednáška v 7. třídě - "Než užiješ alkohol, užij mozek" 2. 5. 2018
Projekt zaměřený na snižování rizik užívání alkoholu pro 7. třídy. Hlavním cílem bylo žáky seznámit se skutečnými riziky spojenými s užíváním alkoholu v jejich věku. Základním předpokladem efektivní prevence bylo podávání pravdivých a podložených informací, ne "strašení" blíže nespecifikovaným zlem. Hodina byla rozdělena do bloků: 1. Historie užívání alkoholu, 2. Alkohol a lidské tělo, 3. Závislost na alkoholu - proč a kdy vzniká, 4. Rizika jednorázového nezvládnutého užití alkoholu. Žáci po absolvování přednášky vyplnili e - dotazník a v následující hodině debatovali na výše uvedené téma.
Den Země + Flóra Olomouc 24. 4. 2018
V pátek 27.4. se uskutečnil v naší škole den pro přírodu. Každý žák se podílel a přiložil ruku k dílu. Pro žáky nižšího stupně bylo připraveno dopoledne v přírodě. Deváťáci obsadili 7stanovišť, kde měli nachystané úkoly pro děti 1.-5. třídy např. žáci pozorovali pod mikroskopem hmyz, filtrovali vodu, poznávali rostliny a živočichy, třídili odpad apod. Také museli správně využít odpad, který doma nasbírali, vyráběli ze skla, plastu, papíru. Výrobky byly velice nápadité a originální. Žáci vyššího stupně také pracovali s odpadem a měli za úkol vytvořit z různých materiálů strom. Fantazie byla naplno využita. Poté se žáci vyššího stupně zapojili do projektu Uklízíme Česko, dostali rukavice, pytle a vyrazili směr fotbalové hřiště, park a okolí školy. A v neposlední řadě 44 žáků vyššího stupně vyrazilo na Flóra Olomouc. Užili si dopoledne v městských sadech, sklenících, obklopeni květinovou výzdobou. V poledne vyrazili za zábavou na laser game. Radost, úsměv, napětí to provázelo celou hru. Vše zakončili výstupem na vyhlídkovou věž chrámu sv. Mořice, kde překonali 206 schodů a měli Olomouc jako na dlani.
flóra.jpg
Biologická olympiáda 12. a 23. 4. 2018
Ve čtvrtek 12.4.se uskutečnilo okresní kolo biologické olympiády kategorie D ( žáci 6. a 7. třídy) a v pondělí 23.4. kategorie C ( žáci 8. a 9. třídy). Tomuto kolu předcházelo kolo školní, kde museli žáci projít testem, poznáváním organismů a laboratorním úkolem. V neposlední řadě museli také zpracovat vstupní úkol na téma žížaly nebo pozorování jiných bezobratlých živočichů. Žáci vydali spoustu energie a snažili se ze všech svých sil. Chtěla bych jmenovitě pochválit Martina Meleckého z 6. A, který se umístil na pěkném 9. místě, z celkového počtu 28 soutěžících. A také z druhé kategorie Karolínu Kolářovou z 8. Třídy, která se umístila na 12. místě z celkového počtu 29. soutěžících. A za účast poděkovat také Viktorii Staré z 6. B a Radan Gdulové z 8. třídy.
Exkurze v lékárně Dr. Max v Kravařích 11. 4. 2018
Ve středu 11. 4.se žáci učili praxí. Tentokrát navštívili lékárnu dr. Max v Kravařích. Jadná se o firmu s více, jak 400 pobočkami, které představují cca 15% všech tuzemských veřejných lékáren a jsou největší lékárenskou sítí v ČR. V roce 2016 otevřeli 23 lékáren. Od léta 2014 mají lékárny Dr. Max, ale i další odběratelé k dispozici novou vlastní laboratoř v Nučicích u Prahy, nejmodernější svého druhu v ČR. V roce 2017 byla v Brně otevřena druhá centrální laboratoř pro individuální přípravu léčiv. Žáci se seznámili s celým provozem lékárny, od příjmů léků, přes laboratoř, sklad až po výdejnu. Mohli si prohlédnout základní vybavení laboratoře, seznámit se s výrobky a řádem lékárny. Na závěr dostali hroznový cukr, který jim měl dodat energii na přijímací zkoušky.

Petra Komárková
max.jpg
Kroužek "Chemie se nebojíme" - exkurze Lanex Bolatice 6. 4. 2018
V pátek 6. 4. 2018 navštívili žáci kroužku Chemie se nebojíme další průmyslové odvětví Moravskoslezského kraje. Tentokrát Lanex Bolatice, který se zabývá výrobou vysokopevných polypropylenových vláken, výrobou vláken pro umělé trávníky, lodní lana, jachtařská lana, lana horolezecká či záchranná a to již od roku 1949. Žáci prošli celou výrobou od příjmu materiálu, jeho zpracování, přes samotnou výrobu jednotlivých produktů. Viděli jsme samotné zpracování vláken pro umělé trávníky, pletací stroje zpracující lana pro jachty a lodě. Poté jsme přešli do druhého výrobního místa, kde jsme viděli šití vysokoobjemových vaků. Jako dárek jsme si odnesli barevné lano a výherci kvízu klobouk či zápisník s logem výrobce.

Petra Komárková
lanex.jpg
Kroužek chemie se nebojíme v galvanovně Ostoje 23. 2. 18
Kroužek chemie se nebojíme má za sebou další exkurzi. Tentokrát se 10 odvážlivců vydalo do galvanovny, která je součástí společnosti Ostroj v Opavě. Galvanickým (elektrolytickým) pokovováním se společnost OSTROJ zabývá více než čtyřicet let. V roce 1990 byla zahájena výroba v samostatném, novém provozu. Divize Galvanovna provádí galvanické zinkování a tvrdé funkční chromování na čtyřech galvanických linkách. Profesionální servis v oblasti povrchových úprav poskytují cca třem stům strojírenských společností a firmám. Žáci si prošli jednotlivé linky, na kterých viděli vše v praxi. Pan ředitel, který je provázel, vše vysvětlil a názorně žáky se vším seznámil. Zopakovali si vzorce sloučenin, co je to koroze, elektrolýza a řadu dalších důležitých pojmů. Na vlastní oči viděli přeměnu poškozených dílců, v nové lesklé připravené na odvoz k zákazníkovi. Kromě samotného pokovovaní se dostali do provozu čističky a byli seznámeni s tím, jak společnost ekologicky likviduje nebezpečný odpad.

Petra Komárková
galvanovna.jpg
Olympijský festival v Ostravě 15. 2. 2018
NAŠE ZÁŽITKY Z OLYMPIJSKÉHO FESTIVALU V OSTRAVĚ

V 7:40 jsme měli sraz na parkovišti za školou. Cesta byla dlouhá, ale rychle utekla. Když jsme dorazili na místo, viděli jsme obrovskou arénu. Vystoupili jsme a rozdělili se do tří skupin po třídách a šli ke svým vedoucím a s nimi do šaten. Tam jsme si vyslechli pokyny. Následovalo první stanoviště. Pro 6. třídu to byla atletika, pro 8. třídu longboardy a 9. třída řádila na snowboardech. Čas rychle plynul a byla tady první přestávka. A co po ní? Další zábava…curling, bruslení nebo taky boby a skok na lyžích. Mohli jsme si vyzkoušet také virtuální realitu nebo se vyfotit s maskotem. Spojili jsme se taky s Brnem a dostali jsme diplom a medaile za účast. Za naší školu vystoupil na podium Filip Potrusil. Zakončení skvělého dne byl hokej, na kterém jsme někteří fandili, jiní si užívali Ostravar arénu. Když hokej skočil, udělali jsme si hromadnou fotku a pak s úsměvem na tváři odjeli zpátky domů.

A CESTOU ZPĚT JSME VYMYSLELI BÁSNIČKU:
Do Ostravy jsme se vypravili
Tam jsme se s tygrem vyfotili.
Na záchod si odskočili
a na stanoviště dorazili.
Zabruslili jsme si chvilku,
pak přišel čas odpočinku.
Od Koukalové ségra tam byla,
deváťáky střílet naučila.
A tímhle naše báseň končí,
mějte se hezky, ZŠ Velké Hoštice se s vámi loučí.

Žáci 6. třídy
Lyžařský kurz na Karlově pod Pradědem 4. - 9. 2. 2018
Tak jako každý rok, i letos proběhl ve dnech 4. – 9. 2. 2018 školní lyžařský výcvikový kurz a to opět na chatě Marion na Karlově pod Pradědem. Celkem se ho účastnilo 31 dětí ze 7. – 9. třídy pod vedením učitelů – instruktorů Strauba, Vítka a Kardaše. Zdravotní dozor nad dětmi měla letos paní Silva Schaffartziková.
Děti měly každý den pečlivě připravený denní program, který povětšinou obsahoval dopolední lyžování, oběd s odpoledním klidem a odpolední lyžování. Na svahu jsme končili v 16 hodin a po příchodu na chatu měly děti například přednášku o lyžařské výzbroji a výstroji, přednášku o historii lyžování a také absolvovaly množství soutěží ať už paměťových, vědomostních nebo postřehových.
Ve středu si 10 dobrovolníků spolu s p. uč. Vítkem vyzkoušelo své běžkařské dovednosti. Běžkovali jsme v okolí Karlova a většina žáků si vedla nadmíru zkušeně. Tentýž dne proběhlo také večerní lyžování pod vedení p. uč. Strauba a Kardaše. I po tomto zážitku byli žáci spokojeni, ba přímo nadšeni.
Ve čtvrtek po lyžování proběhl tradiční rej masek a tak jako každý rok si většina dětí dala na tvorbě a přípravě masek hodně záležet. Masky a ostatní fotografie můžete shlédnout ve fotogalerii na rajčeti.
Během celého kurzu učitelé bodovali jednotlivce za uklizené pokoje, soutěžní klání, slušné chování a za sjezdové dovednosti. Nejúspěšnějším sběratelem bodů se stali na 1. místě Adam Prokš ze 7. třídy, na 2. místě Filip Petzuch z 8. třídy a na 3. místě Jan Rzehulka z 8. třídy.
Troufnu si říci, že žáci domů odjížděli se spoustou krásných zážitků a množstvím nových lyžařských zkušeností.

Oto Vítek
IMG_0414.jpg
Projektový týden "Fyzika a chemie okolo nás" 5. - 9. 2. 2018
V 2. únorovém týdnu se žáci 8. a 9. třídy naplno věnovali fyzice a chemii. Ověřili si své teoretické znalosti a pak je využili v praxi. Vytvořili dvojici, vždy žák z 8.třídy a žák z 9. třídy a plnili společně připravené úkoly. Nejprve je čekal pracovní list zaměřený na chemické prvky okolo nás, poté pracovali na PC a vypracovávali referát na zadaný chem. prvek, zaměřili se na vlastnosti a využití. A aby nebylo teorie příliš vrhli se na praktické úkoly. V chemické učebně si vyzkoušeli chemicko – fyzikální pokusy. Zaměřené na podtlak, povrchové napětí, barvení plamene aj. Praxi zakončili exkurzí v chráněné dílně na separaci odpadu ve Velkých Hošticích. Kde viděli zaměstnance přímo v praxi a dozvěděli se řadu nových informací. Celý týden byl zakončen testem znalostí. Ve kterém si ověřili své znalosti z převodu jednotek, názvy fyzikálních veličin, názvosloví z organické a anorganické chemie, výstražné symboly v chemii aj.

Petra Komárková
IMG_20180209_092430.jpg
Přednáška psycholožky a vysokoškolské pedagožky PhDr. Terezy Kimplové PhD 11. 1. 2018
Ve čtvrtek 11. 1. 2018 se uskutečnilo poslední setkání pro rodiče, které bylo uskutečněno v rámci šablon. Tentokrát pod vedením psycholožky a vysokoškolské pedagožky PhDr. Terezy Kimplové PhD. Je autorkou knih o životě se zrakovým postižením, publikací s orientací na partnerskou a manželskou psychologii, či výzkumů z oblasti technického nadání a přístupu k němu. Dlouhodobě působí jako lektorka vzdělávacích a seberozvojových kurzů. Cílem besedy pro rodiče bylo předat informace z psychologické oblasti základů možných „kořenů“ závislostí v dětském věku. Záměrem se stalo pochopení důležitosti optimálního sycení potřeb v podobě tělesného kontaktu, emočního zázemí a myšlenkového rozvoje či vztahového kontextu. Na jednoduchých příkladech z praxe byly rovněž vysvětleny možnosti korekce jednotlivých projevů kompenzace. Součástí besedy byl i sebezkušenostní prožitek v podobě dvou technik konkretizace vlastní situace. Celkem se zúčastnilo 10 rodičů.

NA ZÁVĚR BYCH CHTĚLA MOC PODĚKOVAT VŠEM RODIČŮM , KTEŘÍ SE V PRŮBĚHU ŠABLON ÚČASTNILI, NAŠLI SI ČAS A STRÁVILI HO SPOLEČNĚ S ODBORNÍKY.
SNAD BYLY BESEDY PŘÍNOSEM.

Petra Komárková
NA NET 1.jpg
Chemický kroužek na exkurzi v cukrovaru ve Vávrovicích 3. 1. 2018
Ve středu 3. 1. 2018 se žáci chemického cvičení vydali na další exkurzi, tentokrát do cukrovaru ve Vávrovicích, kde využili možnost prohlédnout si cukrovar v plné kampani. Cukrovar procházel postupně různými reorganizačními změnami a byl dále rekonstruován. V roce 1998 ho získala rakouská společnost AGRANA. Při příchodu nešlo přehlédnout zděný komín vysoký 110 m. Specifické aroma cukrovaru nás provázelo po celou dobu naší exkurze. Žáci se seznámili s celým procesem zpracování cukrové řepy od příjmu až po čistění, hlavní výrobou, vaření cukru, jeho sušení a finálním výrobkem. Žáci ochutnali "cukrové řízky", cukrovou šťávu i hotový cukr. I přes nepřízeň počasí žáci exkurzi zvládli a odnesli si kromě „příjemné vůně“ i nové poznatky a vědomosti. Ve škole byla exkurze ještě doplněna o film, kde si vše mohli teoreticky zopakovat.

Petra Komárková
Drogy - závislosti a dopady 22. 12. 2017
Pro 9. třídu byla zorganizovaná společností open house ve spolupráci s městským úřadem Kravaře beseda na téma drogy - závislosti a dopady. Žáci ji měli zdarma. Byli seznámeni s obrazem závislosti a charakteristikou jednotlivých drog, účinky a možnosti potíží. Žáci se také seznámili s problematikou sociálním vztahů závislého jedince. Byli do programu aktivně zapojeni formou her. Program podporoval získávání znalostí, vědomostí, dovedností a kompetencí zejména v sociální oblasti. Podporoval také zdravý způsob života.

Petra Komárková
"Chemie se nebojíme" - exkurze do laboratoří SŠCHP 21. 12. 2017
Dne 21.12.2012 vyrazili žáci 9.třídy navštěvující kroužek s názvem chemie se nebojíme na další exkurzi. Tentokrát strávili celé dopoledne v laboratořích SŠCHP, kde si vyzkoušeli prakticky řadu pokusů a rozšířili si své vědomosti z oblasti chemie a fyziky. Kromě toho pro ně byly nachystány atraktivní pokusy, které braly dech. Vše vyvrcholilo malou ohnivou show, která byla realizovaná venku. Myslím si, že si dopoledne plné pokusů užili a něčemu novému se naučili.

Petra Komárková
Preventivní program pro třídy vyššího stupně na téma NETOLISMUS 18. a 20. 12. 2017
Žáci získali znalosti v oblasti závislosti na internetu a na online technologiích, jaké jsou její příznaky, následky a léčba. Tento program podporuje zdravý způsob života a nabízí pozitivní alternativy pro trávení volného času, možnost výběru. Žáci byli do programu zapojeni aktivně formou hry. Program podporoval získávání znalostí, vědomostí, dovedností a kompetencí, zejména v sociální oblasti (např. schopnost čelit tlaku ze strany okolí, vytvářet přátelské vztahy, komunikační dovednosti, rozhodování) a intrapsychické ( stresu, zátěže, hněvu, práce s emocemi).

Petra Komárková
net1.JPG
net2.JPG
net3.JPG
"Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR" - soutěž 14. 12. 2017
Dne 14.12.2017 se účastnili 3 naši žáci 9.třídy soutěže"Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR" v Ostravě.
Zájem o tuto soutěž byl obrovský, celkem se přihlásilo 65 škol tzn.177 žáků.
Jedná se o chemické klání, které by mělo žáky 9. tříd skutečně bavit. Rozvíjí jejich tvůrčí schopnosti a představuje chemii jako vědu hravou a zábavnou, praktickou i poetickou disciplínu, která má budoucnost, protože skýtá široké možnosti studijního i pracovního uplatnění. Vše se odehrávalo na SŠCHP v Ostravě. Naši žáci se umístili dobře. Aneta Škrobánková na 69-71 místě, Jakub Mušálek na 75-80 místě a Matěj Moravec na 110-113 místě. Moc děkujeme za účast.

Petra Komárková
mladý chemik.jpg
Plazi jak je neznáte - beseda v 7. třídě 11. 12. 2017
Dne 11.12.2017 proběhla na naší škole beseda na téma plazi. Ale ještě, než se dostavil odborník na dané téma přišla se pochlubit se svým miláčkem i paní asistentka Eva Vinárková, která přinesla svého Arnoštka – užovku červenou. Povykládala dětem zajímavosti a dala jí dětem do rukou, ať zapojí všechny smysly. Poté začal svou besedu p. Samuel Valko. Bližší informace o přednášejícím a dalších besedách najdete na adrese http://www.natureeducation.cz/.
Beseda byla zaměřená na život, smysly, způsob života a další zajímavá fakta ze života plazů. Byla spojena s ukázkou živých exemplářů hadů a ještěrů z terárií. Kromě připravených informací bylo dostatek prostoru pro dotazy přítomných a společnou diskuzi o tom, co posluchače zajímá nejvíc. Na závěr besedy bylo možno osobně mít některé živočichy na rukách a vyzkoušet si na vlastní kůži jaké to je. Viděli jsme krajtu královskou, užovku červenou, užovku červenou albína, korálovku, heterodona, gekona nočního, želvu suchozemskou a missisipskou. Pomohlo to odbourat mnoho mýtů, které se šíří stále okolo nás.
Moc děkujeme p. Valkovi za zpestření výuky o velmi kvalitní praktické ukázky.

Petra Komárková
IMG_20171211_104317(1).jpg
IMG_20171211_094628(1).jpg
Exkurze v Tevě 29. 11. 2017
Žáci 9. třídy mají za sebou již 3. exkurzi. Ve středu 29. 11. 2017 si vyšli na pěknou procházku zimní krajinou. Vydali se totiž do Opavy – Komárova, kde navštívili training centrum v Tevě. Jedná se o cvičné pracoviště pro žáky Masarykovy střední zemědělské školy v Opavě. Zde se dětí učí praktickým dovednostem jako by byli ve skutečném provozu společnosti Teva. Naši žáci si po příchodu ověřili své vědomosti krátkým testem, kde vybírali z možností a pomocí techniky hlasovali. Poté si prošli laboratoře a zdrželi se v analytické laboratoři, kde si prakticky zjistili pH běžně používaných surovin a nápojů. Na závěr se vžili do role zaměstnance, dostali pláště, pokrývku hlavy, rukavice a sami si nadávkovali do lahvičky jitrocelový sirup, který jim předem připravili studenti. Takže jsme na zimu připraveni a žádný kašel nás nepřekvapí.

Petra Komárková
IMG_20171129_134153(1).jpg
IMG_20171129_140135.jpg
Beseda na téma Odsouzené ženy ve výkonu trestu 14. 11. 2017
Žáci 9. třídy navštívili besedu na téma odsouzené ženy ve výkonu trestu. Byla rozdělena do tří částí. V první měli slovo tři odsouzené ženy, které si nyní odpykávají trest odnětí svobody v souvislosti s užíváním návykových látek. Vždy jde o ženy, které jsou zařazeny na specializované oddělení pro výkon ochranného léčení nebo tímto oddělením prošly. Žáky velmi podrobně a emotivně seznámí se svým životním příběhem a cestou, která je dovedla až k drogám. „Pokud se mezi nimi najde alespoň jeden, kterého příběh přiměje k tomu, aby řekl NE, až mu jednou někdo drogu nabídne, bude mít tato beseda opravdu smysl“, říká jedna z žen, které se rozhodly přijít před žáky a svěřit se jim. Žáci byli také psychologem Mgr. Janem Bernardem, který ve věznici s odsouzenými pracuje, seznámeni se systémem léčby v České republice a také o možnostech, kam se mohou obrátit v případě, kdy mají ve své blízkosti někoho, kdo návykové látky užívá. Následně mohli vhodit do připravené schránky anonymní dotaz a tím začínala druhá část besedy, kdy byl prostor pro diskuzi nad položenými otázkami. „Není pro mě vůbec jednoduché před vámi hovořit o nejhorších dnech mého života“, dodala další odsouzená žena. Žáci však kromě otázek také vyjadřovali svou podporu odsouzeným na jejich, teď už správné, cestě dalším životem. Závěrečná, velmi důležitá část besedy probíhala s třídním pedagogem, kdy byly s dětmi probírány otázky připravené psychologem. Ty se vztahovaly nejen k problematice drog, ale především k závislostem v celé jejich šíři, včetně aktuálních závislostí na počítačových hrách a komunikačních sítích. Tato část byla velice přínosnou zpětnou vazbou, která nám ukazuje, že beseda měla smysl.

Petra Komárková
Exkurze do čističky odpadních vod ve VH 10. 11. 2017
Žáci 8.třídy v rámci rozšíření svých teoretických znalostí o vodě navštívili čističku odpadních vod ve Velkých Hošticích. Zde byli prakticky seznámeni s chodem tohoto zařízení, zjistili odkud se zde voda bere, kde odtéká? Dozvěděli se, že odpadní voda je voda, jejíž kvalita byla zhoršena lidskou činností. Před vypouštěním zpět do přírody ( potoka, řeky) musí být tato voda vyčištěna. Zopakovali si učivo z 6. třídy o bakteriích a krok po kroku si vše vysvětlili. A nakonec si nezapomněli připomenout, co je zakázáno do odpadu dávat, aby šli příkladem a přírodě pomohli.

Petra Komárková
čistička.JPG
Kroužek "Chemie se nebojíme" v MODELU 10. 11. 2017
Kroužek“ Chemie se nebojíme“ má za sebou 2 exkurzi tentokrát do podniku MODEL Opava. Model vyvíjí, vyrábí a dodává inteligentní, inovativní a vysoce kvalitní obalová řešení z hladkých a vlnitých lepenek od prostých přepravních krabic po prémiové obaly se špičkovými povrchovými úpravami pro čokolády a parfémy. Žáci byli nejprve seznámeni pomocí prezentace s historií vzniku, zakladateli, zastoupením ve světě,výrobou. A poté měli to štěstí a mohli si celý podnik projít, viděli vše názorně v praxi. Od materiálů přes stroje a samotné výrobky.

Petra Komárková
model.jpg
Projekt malý vědec v 5. třídě 25. 10. 2017
Den před podzimními prázdninami si žáci páté třídy zpříjemnili celodenním projektem plným pokusů především s neživou přírodou. Pozorovali vzduch v půdě a vodě, změny skupenství vody, rozpouštění látek, „kůžičku“ na hladině vody, předměty, které plavou, které se potopí, magnetismus, gravitaci aj. Na závěr si vyrobili vlastní lávovou lampu. A to bylo ta správná tečka za dalším zajímavým dnem. Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Petra Stanjurová
Kroužek "Chemie se nebojíme" - exkurze v muzeu patologie 23. 10. 2017
I letos se podařilo otevřít kroužek s názvem „CHEMIE SE NEBOJÍME“.
16 žáků z deváté třídy má za sebou svou první exkurzi. Navštívili muzeum patologie, kde si přiblížili vzhled a velikost lidských orgánů. Popovídali o prevenci a rizikách, které nás v dnešní době čekají. Muzeum patologie je součástí oddělení patologické anatomie, které bylo založeno profesorem Aloisem Maternou v roce 1911 a je velkou vzácností. Obdobné sbírky tekutinových preparátů jsou součástí lékařských fakult, ale bez možnosti návštěv pro veřejnost. Zakladatel sbírku rozšiřoval po celých 49 let působení ve Slezské nemocnici.. Po vystěhování profesora Materny z České republiky jeho sbírka chátrala, část se i ztratila. V roce 1993 její zbytky ze sklepních prostor zachránil a vystavil MUDr. Vladimír Plaček.

Petra Komárková
muzeum patologie.jpg
Týdenní projekt "Babí léto" v 5. tř. 16 .- 20. 10. 2017
Během jednoho krásného podzimního týdne probíhal v páté třídě projekt s názvem Babí léto. Téměř celý týden jsme se učili venku, kdy bylo hlavním tématem právě toto období. Vyrobili jsme mnoho pěkných podzimních výrobků k výzdobě třídy i chodby, dozvěděli se o léčivých účincích ovoce, především jablek, a u této příležitosti si zasadili svůj ovocný strom do vlastnoručně vyrobených květináčů. Teď už nezbývá než čekat, čí stromeček vykoukne na svět jako první.

Fotky z akce naleznete ve fotogalerii.

Petra Stanjurová
Hudební pořad "Stařenka Morava vypráví" pro 3. - 5. tř. 23. 10. 2017
V pondělí 23. října navštívil třetí, čtvrtou a pátou třídu pan Petr Drkula s hudebním pořadem s tak trochu tajemným názvem „Matička Morava vypráví“. Nikdo vlastně nevěděl, co nás čeká, jen že se seznámíme se starobylými hudebními nástroji. Bylo toho však mnohem víc. Zažili jsme poutavé vyprávění o sv. Jiřím, legendách, ale i skutečných historických událostech z Moravy, provázené písněmi a zmíněnými nástroji, na které kdysi hrály hlavně děti. Žáci si vyzkoušeli hru např. na koncovku, kobzu, fujarku, drumlu, dvojačku či moldánky.

Ve fotogalerii najdete všechny uvedené nástroje. Schválně! Co je co?

Petra Stanjurová

viz. Fotogalerie
Přednáška PhDr. Jana Svobody 2. 10. 2017
V pondělí 2.10.2017 proběhlo již 5. setkání pro rodiče. Jednalo se znovu o projekt šablony pro rodiče – setkávání s odborníky na téma prevence. Již podruhé s panem PhDr. Janem Svobodou. Znovu jsme hovořili o výchově. S výchovou souvisí všechno a všichni, na co dávat pozor? Co je důležité? Jaký je rozdíl mezi zvykem, stereotypem a rituálem? Rozdíl mezi predátorem, obětí a zachráncem? Představ si klíč? Rodiče se formou prožitku dozvěděli mnoho zajímavého. U kávičky a něčeho dobrého se 17 odvážných rodičů, kteří se dokázali uvolnit z běžných pracovních povinností seznámilo s novými poznatky. Moc děkuji všem zúčastněným.

Petra Komárková
1.jpg
Adaptační kurz na kajlovci 20. - 22. 9. 17
Ve dnech 20. – 22.9.2017 se již tradičně uskutečnil pro žáky 6. ročníků adaptační kurz na Kajlovci. Pobyt v přírodě byl zahájen prohlídkou hradeckého zámku, kterou žáci absolvovali se svými třídními pedagogy. Po ubytování v přidělených chatkách a pokojích následovalo velké množství pohybových her, soutěží ve skupinkách a vědomostní kvíz. Nechybělo také opékání špekáčků s posezením u ohně. I když bylo počasí po celou dobu pobytu nepříznivé, děti si užily spoustu zábavy. Děkujeme třídním pedagogům – Mgr.Calábkové, Mgr.Víchové, panu učiteli Mgr.Straubovi za pořízení fotodokumentace a zajištění dopravy zavazadel a proviantu, asistence Markétě Unruhové za společenské aktivity.
Akce školy 2014/2015
Škola v přírodě - 3. a 5. třída 11. - 15- 5. 15
ŠKOLA V PŘÍRODĚ
Dvacet dlouhých let vyrážela naše milá kolegyně paní učitelka Pavla Chovancová se svými žáky na školu v přírodě. My jsme se nechali inspirovat a „šli do toho“ také. A tak třeťáci a páťáci pod dohledem paní vychovatelky Jany Müllerové, paní učitelky Petry Stanjurové a pana učitele Vítka vyrazili v pondělí 11. května směr Karlov pod Pradědem na chatu Edison, aby prožili bezva týden plný zábavy. A stalo se!
Hned po příjezdu jsme vyrazili na túru do Malé Morávky, zde si zablbli na průlezkách a nakreslili spoustu krásných andílků nemocným a zraněným vojákům. Žáci páté třídy v turistice pokračovali výletem do Karlovy Studánky a do bruntálského akvaparku. Mezitím třeťáci objevovali krásy okolních lesů, zkoumali život pod kameny, v pařezech či jehličí. Postavili domečky skřítkům a sbírali zajímavé lesní rostliny. Ty se nám velmi hodily k „poznávačce rostlin“ a k výrobě herbáře.
Škola v přírodě však není pouze o zábavě, ale i učení zde má své místo. Zaměřili jsme se na opakování učiva angličtiny, českého jazyka a matematiky. To vše přímo v lese a na louce u chaty. Také odpoledne věnované první pomoci děti zaujalo, když si mohly samy vyzkoušet, jak pomoci zraněnému kamarádovi, jak přivolat pomoc a jak si poradit ve volné přírodě. Samozřejmě nechyběla pořádná ranní rozcvička, fotbálek a další pohybové hry, večerní táboráky a sledování hokeje.
Po tak báječném týdnu se nám domů ani nechtělo. Odváželi jsme si však neobyčejné zážitky, a také krásný herbář, vlastnoručně vyrobené knížky do angličtiny a pracovní listy do češtiny.
Velké poděkování patří všem dětem. Nám učitelům totiž dokázaly, že se umí slušně chovat, chtějí se bavit, ale i pracovat a poznávat nové věci. Také děkujeme personálu chaty za ochotu a samozřejmě rodičům za důvěru.
Učitelé
Apríl u třeťáků - 1.4. 15
Že je první den v měsíci dubnu dnem vylomenin, legrácek a srandy, víme všichni. Jak asi taková aprílová škola ve skutečnosti vypadá, zjistili naši třeťáci, když minulou středu dorazili do školy v legračních maskách a legračními nápady. Nechali se inspirovat knihou Aprílová škola a Kronika města Kocourkova, které právě společně čteme. A tak vznikla škola Aprílov s vesničkami (kooperativními skupinami), prapodivnými dětmi a popleteným učením. V této škole se děti učí číst i psát pozpátku, počítat nesmyslné příklady nebo mluvit vlastním zašifrovaným jazykem. Co však umí nejlépe, je schopnost spolupracovat a domluvit se. Tento zajímavý den byl zaměřený na učení se kooperativní výukou a zvládání kooperativních technik, jako vnitřní a vnější kruhy, sněhová koule, skládačky, metoda pěti barev či hry se smysly: „Věř mi!“. Vám to nic neříká? Tak se někdy zastavte (nejen na apríla) do Aprílova.

Petra Stanjurová
Soutěžní přehlídka divadelních souborů - 24. 3. 15
Děti z druhého a třetího ročníku navštěvující kroužek Šikulky a jejich paní učitelky Petra Stanjurová a Lucie Rybková se 24. března zúčastnily soutěžní přehlídky dětských divadelních souborů v Loutkovém divadle v Opavě s operetkou O dvanácti měsíčcích. Vystoupily v opravdovém divadle, vyzkoušely si pohyb na jevišti, podívaly se do zákulisí a po svém vystoupení sklidily velký potlesk. Do dalšího kola sice nepostoupily, ale zažily nevšední a nezapomenutelný den. Za reprezentaci školy jim patří velké poděkování. Velké díky si zaslouží také rodiče dětí, kteří připravili krásné kostýmy a především manželům Daňkovým za výrobu kulis a jejich dopravu až na místo.
Chemický kroužek v Opavii - 17. 3. 15
Dne 17.3.2015 navštívili žáci chemického kroužku závod Opavia, kde se dostali do analytické laboratoře. Zde mohli ochutnat výrobky a prohlédnout si techniku, která se v laboratoři využívá. Poté nahlédli také do mikrobiologické laboratoře. Vše bylo zajímavé a pro žáky přínosné.
Chemický kroužek v Technických službách Opava - 11. 3. 15
Dne 11.3.2015 navštívili žáci chemického kroužku technické služby v Opavě. Zde si prošli celým provozem a seznámili se s náplní práce zaměstnanců. Získali nový pohled na věc, proč je důležité třídit odpad, jak se dále odpad zpracovává a kam putuje.
17. 12. 14 - Noční škola 6. tř., Čistička odpadních vod 8. tř., Kouzelnický den 9. tř.
Dne 17.12.2014 si žáci 6.třídy užili školu nejen přes den, ale i přes noc. Strávili vánoční večer a noc ve škole. Vánoční atmosféru jsme si vytvořili předáváním dárků, zpíváním koled, , pojídáním cukroví a hraním her. Ráno se všichni probudili s úsměvem a nastal běžný školní den.

Dne 17.12.2014 navštívili žáci 8.třídy ČISTIČKU ODPADNÍCH VOD VELKÉ HOŠTICE , kde si prakticky ověřili a zdokonalili své teoretické vědomosti o vodě. Získali přehled o fungování , spotřebě vody.

Dne 17.12.2014 si žáci 9. třídy navštěvující chemický kroužek připravili pro děti 1. A 2. třídy KOUZELNICKÝ DEN. Kde si prakticky procvičili teorii chemie. Děti viděli pokusy např. dopis ježíškovi, sloní pasta, sopka…..Vše bylo doprovázeno videem, hudbou. Společně jsme si zazpívali koledy a žáci byli odměněni malým dárečkem. Moc děkuji všem.
noc4.jpg
čistička2.jpg
Výměnný pobyt v polské Nedze 15. - 17. 10. 14
Tak jako každý rok, jeli naši žáci na 3 dny ke svým polským kamarádům do Nedzy. Čekal je krásný, ale náročný program:
1.den: lekce hip-hopu, výroba náramků z gumiček, ukázka brazilské capoeiry, návštěva ratibořského zámku, aquapark.
2.den: celodenní výlet do Wroclawi - návštěva botanické zahrady, prohlídka katedrály sv. Jana Křtitele, wroclawské univerzity, vyhlídka z matematické věže.
3.den: exkurze v lesní školce v Nedze.
Výstava Zmizelá Opava a zeměpisný program o Indonésii 18. 9. 14
Navštívili jsme velice zajímavý porřad o Indonésii, žáci se dozvěděli o přírodních podmínkách a životě lidí za indonézských ostrovech. Prošli jsme také výstavu Zmizelá Opava, která se nachází na informačních panelech na různých místech Opavy. Žáci vyhledávali tyto informační panely a vyplňovali pracovní listy.
Cyklisticko-adaptační kurz na Kajlovci 9. - 12. 9. 14
Pořádáme každoročně již mnoho let, aby se seznámili, poznali, spřátelili žáci z Chlebičova z Malých a Velkých Hoštic, kteří přicházejí do naší 6.třídy. (Zúčastnilo se 6 žáků z Chlebičova, 2 žákyně z MH a 30žáků z VH)

Letos byly akce zaměřeny na „Cestu kolem světa“ Obyvatelé jednotlivých chatiček byli Japonci, Eskymáci, Čínané, Skotové atd.,atd.

A v průběhu pobytu prováděli různé akce a soutěžili v disciplínách, které jim měly přiblížit život jiných národů a ras a které je měly samozřejmě pobavit. Všechno jsme stihli, všechno se povedlo až na počasí, které nás trápilo- stejně jako loni-ve čtvrtek a v pátek.

Veliké poděkování patří starostovi Obce Chlebičov panu I. Novotnému a panu J. Poštulkovi, kteří umožnili přivezení zavazadel a zásob na Kajlovec obecní dodávkou, každodenní dovoz obědů ze školní jídelny a odvoz zavazadel po ukončení akce.

Další velké poděkování patří chlebičovským hasičům a panu A. Gibesovi, který v pátek, když jsme v dešti nemohli odjet na kolech, třikrát přijel a odvezl většinu žáků i kol zpět do školy. Díky patří panu

G. Straubovi, který přijel s dodávkou a vozíkem, rodičům, kteří přijeli s přívěsnými vozíky a část žáků také odvezli – panu R. Pluškemu a panu Novákovi z VH, paní Fialové z MH a panu Hořínkovi. (jednalo se o odvoz 41 lidí a kol!!).

Poděkování patří učitelům p. Vítkovi, p.Vítkové, kteří připravili celý program a pomůcky, p. Straubovi, p, Komárkové, p. Malchárkové, Lasákovi a Staňkovi, kteří dohlíželi, starali se, stavěli tratě, organizovali, vyhodnocovali soutěže, připravovali snídaně, vařili a vařili a vařili čaj, zajišťovali fotodokumentaci, dovoz potravin a nakonec i nouzový rozvoz domů. Paní Vítková a Malcharková nám pomáhaly, přesto, že jsou na mateřské a musely si zařídit hlídání dvou malých dětí. Díky předem panu

I. Malcharkovi, který z celé akce připraví DVD pro všechny účastníky. Dík patří i dětem, které se po celou dobu vzorně chovaly.
Školní rok 2013/2014
Škola v přírodě 5.třídy - Lázně Lipová 19. - 23. 5. 2014
Škola v přírodě .

Od 19.5. do 23.5 prožili žáci 5. ročníku týden v krásném horském prostředí Jeseníků.

Bydleli v penzionu Pod Sněhulákem v Lipové Lázních . Dopoledne se krátce věnovali školní výuce a pak vyráželi za krásami místní přírody. Podívali se do jeskyní Na Pomezí, svezli se lanovkou na Šerák, navštívili Lázně Jeseník a poslední den si prohlédli Muzeum v Jeseníku.

Během celého pobytu našlapali spoustu kilometrů a užili si úžasného počasí. Dokonce byli kluci, Matěj a Kuba, tak šikovní, že našli „ kešky“. Chcete-li vědět něco více o této celosvětové hře, stačí se podívat na www.geocaching.com.

V pátek odpoledne jsme se všichni opálení, unavení, zdraví a spokojení vrátili domů.

A že tomu opravdu tak bylo se můžete přesvědčit na několika našich fotografiích.
Výměnný pobyt dětí z polské Nedzy 14. - 16. 5. 2014
Tentokráte přijely polské děti k nám. Abslolvolaly následující program:
1. den: exkurze ve Slezské tvorbě Opava - výroba baněk a vánočních ozdob, aquapark Kravaře.
2. den: exkurze do dolní oblasti Vítkovic - vysoká pec č. 1 a malý svět techniky
3.den: pohádka "O 12 měsíčkách" v podání 1. a 2.třídy, výroba soviček v keramické dílně.
Pálení čarodějnic 29. 4. 2014
V úterý 29. 4. 2014 proběhlo v odpoledních hodinách oblíbené pálení čarodějnic. Žákyně 8. třídy si připravily pro děti soutěže, učitelé připravili občerstvení, ohniště a posezení. Počasí nám přálo, pálení čarodějnic se povedlo!
Flora Olomouc 25. 4. 2014
V pátek 25. 4. 2014 proběhl tradiční školní zájezd na Floru Olomouc. Děti si prošly nádherně upravenými zahradami a pavilony. Odpoledne jsme šli do Šantovky (větší obdoba Bredy), kde děti shlédly výstavu dinosaurů a také si navštílily mnoho obchodů.
Den Země a Den zdraví 25. 4. 2014
V pátek 25. 4. 2014 proběhl na naší škole společný Den Země a Den zdraví. Žáci po skupinkách tvořili projekt týkající se nebezpečnosti klišťat, vyrávěli ekologický oblek do lesa a luštili křížovky a soutěžili mezi sebou ve vědomostních kvízech.

viz. fotogalerie
Navštěva na ZŠ Chlebičov 16. 4. 2014
Ve středu 16. 4. navštívily 2. - 5. třída základní školu v Chlebičově. Paní učitelky si pro nás připravily velikonoční dílničky a se svými žáky nacvičily velikonoční vystoupení. Odehráli jsme též florbalová utkání. 2. a 3. třída podlehla stejně starým žákům z Chlebičova 2:3. Žáci 4. a 5. třídy svoje vrstevníky z Chlebičova porazili 3:2.

viz fotogalerie
Výměnný pobyt dětí ze ZŠ Velké Hoštice v polské Nedze 25.-27.9. 2013
1.den - výroba vitráží, Evropský den jazyků, hodina hip-hopu, bazén v Rybniku.
2.den - celodenní výlet do Wroclawi - exkurze v TV Wroclaw, prohlídka Starého města s průvodcem, aquapark.
3.den - návštěva farmy, projížďka na koních, opékání špekáčků.

viz. fotogalerie
Piráti na Kajlovci 2012
Ve dnech 11. – 14. září jsme byli se žáky 5. a 6. třídy na cyklisticko-adaptačním kurzu v kempu na Kajlovci. Kurz slouží k vzájemnému poznání dětí z Velkých Hoštic a Chlebičova a k plnění projektových – zážitkových úkolů, tentokrát zaměřených na příběhy a filmy o pirátech. Zpočátku se nám všechno krásně dařilo, ale celý čtvrtek nám pak propršel, takže se nemohla konat tradiční olympiáda. I za nepřízně počasí se však hledalo, luštilo, doplňovalo, soutěžilo... Ve čtvrtek večer jsme vyhodnotili a bohatě odměnili jednotlivé „pirátské lodě“, v pátek jsme uklidili a vyrazili k domovu. Všechno jsme bezpečně zvládli. Obědy nám vozili ze školní jídelny, na večeři jsme jednou objednali Kašpárkovy pizzy, a jednou bagety z Globusu, takže nám všem chutnalo. SRPŠ přispělo 200 Kč na žáka. Poděkování patří Obci Chlebičov, která se postarala o dovoz jídla a o dovoz a odvoz zavazadel, p.učitelům Vítkovi, Straubovi, Staňkovi, p. uč. Vítkové, Malcharkové za organizační zajištění, přípravu programu, cen, fotodokumentaci, nahrání DVD...

viz. Fotogalerie
Sběr starého papíru
Díky úsilí žáků a rodičů jsme nasbírali přes 10 tun starého papíru.

1. místo - 3. tř. - 1639 kg - tj. 91 kg/žák
2. místo - 4. tř. - 837 kg - tj. 76 kg/žák
3. místo - 1. tř. - 1352 kg - tj. 71 kg/žák

Nejlepší jednotlivci:

Zuzka Plušková 9.tř. - 246 kg
Martin Melecký 1.tř. - 218 kg
Valča Winklerová 3.tř - 210 kg
Filip Lorenz 3.tř. - 208 kg
Martin Kaluža 4.tř. - 205 kg
Aleš Najser 2.tř. - 203 kg

Děkujeme všem, kdo tímto způsobem pomohli škole a ekologii.
Plenární zasedání SRPŠ 17.10. 2012
Rodiče zvolili nové zástupce do školské rady: paní Janu Večerkovou, paní Michaelu Unruhovou a pana Davida Borunského.

Ředitel seznámil rodiče:
1. s plánem školy na školní rok, s úspěchy a problémy školy.
2. s hospodařením s prostředky SRPŠ v minulém školním roce. Celkový příspěvek od rodičů (300 Kč/1.dítě, 150/2.dítě) ve výši 40050 Kč vzrostl díky sběru papíru na 84933 Kč. Byl použit hlavně na: doplatky kulturních a vzdělávacích akcí, autobusů na akce a jízdného – 17000 Kč, na odměny pro žáky – 10000 Kč, na fotodokumentaci – 3000 Kč, autobus na lyžák – 11000 Kč, studium afrického děvčete Nalaguyi Teddy 7000 Kč, Kajlovec 5800 Kč, návštěva z Polska – 6700 Kč.

Výbor SRPŠ schválil výši rodičovského příspěvku na školní rok 2012-2013: první dítě ve výši 250 Kč (o 50 Kč méně než loni), druhé 150 Kč, třetí 0 Kč.
Poláci - návštěva z Nedzy
Od středy 3. do pátku 5. října u nás byli opět na výměnném poznávacím pobytu přátelé z Gimnazja Jana Pavla II. z polské Nedzy. První den byl ve znamení pohybu. Dopoledne strávili v kravařském aquaparku a odpoledne v Opavě – nejdříve vyšlapali na Hlásku a potom si prohlédli nově zrekonstruovanou expozici Slezského zemského muzea. Druhý den brzy ráno je čekal výlet do Jeseníků na přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně. Po zajímavé exkurzi tohoto technického díla si ještě prohlédli zámek v Bruntále. V pátek dopoledne navštívili hřebčín pana Fialy – ti odvážnější se povozili na koních. Poté si na školní zahradě opekli špekáčky a nastal opět čas loučení.

K úspěchu akce přispělo krásné počasí a velice přátelská atmosféra mezi našimi a polskými dětmi. Z mnohých se stali skuteční kamarádi, kteří spolu komunikují i mimo tyto výměnné akce, těší se, až se spolu znovu setkají, a to je největším přínosem naší vzájemné dlouholeté spolupráce. Za organizaci děkuji p. uč. Bogačovové a p. uč. Straubovi a také všem rodinám dětí, které se o ubytované Poláky staraly.

viz. Fotogalerie
Lampionový večer
K 94. výročí vzniku samostatné ČSR proběhl ve středu 24. 10. A ten se vydařil. Spousty dětí, lampiónů, rodičů, malá stezka odvahy v parku, opékání špekáčků a na závěr krásný ohňostroj. Poděkování patří žákům, kteří pomáhali, učitelům a maminkám, které přinesly pro všechny ochutnat něco „švestiček ze své zahrádky“ (buchty a koláčky).

viz. Fotogalerie
Podzimníčci
Během měsíce září a října probíhala na prvním stupni soutěž „O nejhezčího podzimníčka“. Výtvory, které děti do školy přinesly a na kterých se podílely společně se svými rodiči, byly překrásné, a tak bylo takřka nemožné vybrat toho NEJ. Nakonec jsme tedy ocenili všechny děti drobnými dárečky a vybrali pět podzimníčků, kteří se nejvíce líbili a které vytvořili: Kačka Daňková, Natálka Sobková, Lenka Borunská, Aleš Najser a Christián Benek. Všem dětem i rodičům děkujeme.

viz. Fotogalerie
Škola v přírodě 5. třída 2013
Ve dnech 17. 6. až 21. 6. byli žáci 5. ročníku na týdenním pobytu v Malé Morávce - Karlově. Během něj poznávali krásy našich hor, prohlédli si Karlovu Studánku, rozhlédli se z vyhlídky nejvyšší hory Jeseníků - Pradědu a přitom všem našlapali celkem 55 km. Prohlídka bruntálského zámku byla poslední hezkou tečkou za příjemným pobytem.
viz. Fotogalerie
Výměnný pobyt dětí ze ZŠ Velké Hoštice v polské Nedze 25.-27.9. 2013
1.den - výroba vitráží, Evropský den jazyků, hodina hip-hopu, bazén v Rybniku.
2.den - celodenní výlet do Wroclawi - exkurze v TV Wroclaw, prohlídka Starého města s průvodcem, aquapark.
3.den - návštěva farmy, projížďka na koních, opékání špekáčků.

viz. fotogalerie
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one